Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Zpráva o činnosti za rok 2015

V letošním roce pokračovaly úspěšně naše snahy v uvádění kulturního programu stanoveného na základě zájmu návštěvníků kostela a v uskutečňování oprav budovy kostela i jeho inventáře.

V květnu byly dokončeny restaurátorské práce na olt&aac...

22. 06. 2016

Zpráva o činnosti za rok 2014

V roce 2014 se naše sdružení zaměřilo opět na dvě základní činnosti. První z nich bylo pořádání kulturních akcí pro občany naší obce a zájemce z okolí. Dále pak jsme pracovali na zí...

09. 03. 2015

Zpráva o činnosti sdružení za rok 2013

Sdružení uspořádalo 11 akcí, mezi něž paří již pravidelné vystoupení dětí ke Dni matek, koncertní pořady členů orchestru Divadla F.X.Šaldy v Liberci v různých uskupeních, velikonoční a vánoční mše. Poprvé jsme se zapojili letos do celostátní akce Noc kostel...

01. 01. 2014

Zpráva o činnosti za r. 2012

I v tomto roce pokračovalo sdružení v uskutečňování stanoveného programu – opravy budovy kostela a jeho interiéru, kulturní pořady. Uskutečnili jsme 10 akcí ( hudební vystoupení skupin a jednotlivců, velikonoční a vánoční mše, vystoupení dětí ze ZuŠ v Novém Měs...

01. 01. 2013

Zpráva o činnosti za r. 2011

Naše sdružení vzniklo v letošním roce a bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra 1. srpna, IČ 22 880 143. Jeho cílem je obnova kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici a úsilí o jeho zvelebení. Za tímto účelem budeme usilovat o získávání finančn&...

Blížící se akce

Nejsou planovane zadne akce.