Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Akce

Každoročně pořádáme kulturní akce k příležitosti různých svátků - v době Velikonoc, vánoc, ke Dni matek. V roce 2013 jsme se poprvé zúčastnili Noci kostelů. Zveme do našeho kostela hudební uskupení, která nám zprostředkovávají mimořádné kulturní zážitky - opakovaně u nás vystoupila Basistova dobrá společnost z Liberce, žáci z Umělecké školy v Liberci pod vedením manželů Sanvito.

Dobu adventu začínáme tradičně folkovým hraním pana Honzy Vopařila a Jany Hillebrandové a končíme koledami pěveckého sboru z Jindřichovic. Ke Dni matek vystupují se svým programem žáci Základní školy v Dolní Řasnici ("Řasnička") a Základní umělecké školy v Novém Městě pod Smrkem.

Vítání léta

Datum konání: 23. 06. 2018 18:00

V sobotu 23.června 2018 od 18 hodin proběhne zahajovací koncert 6. hudebního léta v kostele. Vystoupí kvarteto Ad Libitum. Pro ty z Vás, kteří jste již zahlédli nějaké plakátky k této akci, opravujeme: nevystoupí Krokovo kvarteto, jak jsme dříve napsali, ale kvarteto Ad Libitum. Za vzniklou chybu se velice omlouváme a děkujeme za pochopení.

NOC PO NOCI

Datum konání: 26. 05. 2018 19:00

Letos otevřeme poprvé pro zájemce také Kapli Panny Marie Sněžné v Srbské. Upozornění :směrem z Horní Řasnice do Srbské je na silnici umístěna dopravní značka "Zákaz vjezdu", pro návštěvníky naší akce NEPLATÍ. Odvolejte se na náš spolek.

Noc kostelů

Datum konání: 25. 05. 2018 17:30

Opět po roce zveme všechny zájemce na Noc kostelů. Nabízíme prohlídku obecního kostela, přednášku PhDr. Milana Svobody o jeho historii, koncert umělců Divadla F. X. Šaldy v Liberci...

Vítání jara

Datum konání: 21. 04. 2018 17:00

Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici zve srdečně na vítání jara, tentokrát ve stylu country. V sobotu 21. dubna 2018 na sále Kulturního domu U Kostela, začínáme v 17 hodin.

Velikonoční mše

Datum konání: 31. 03. 2018 14:00

Velikonoční mše se svěcením pokrmů se uskuteční v obecním kostele v Horní Řasnici v sobotu 31.března od 14 hodin.

Benefiční ples pro Betynku

Datum konání: 10. 03. 2018 20:00

V sobotu 10. března 2018 pořádáme druhý benefiční ples, tentokrát pro Betynku. Rádi bychom zopakovali úspěšnou akci z loňského roku, kdy jsme se snažili vytěžit finanční prostředky na opravu okenních vitráží v obecním kostele. Ještě nám zbývají dvě poslední, které potřebují restaurátorský zásah, aby se zaskvěly ve své původní kráse. Přijďte si zatančit a zároveň podpořit dobrou věc. zahraje nám oblíbený Fband. Začínáme ve 20 hodin.

3. Slet Řasnických andělů

Datum konání: 17. 02. 2018 14:00

Řsničtí andělé, již potřetí Vás zveme k posezení s příjemnou hudbou k poslechu i tanci jako poděkování za Vaši pomoc, spolupráci a podporu.

vánoční mše

Datum konání: 24. 12. 2017 14:00

Ke sváteční mši se sejdeme s panem farářem na Štědrý den ve 14 hodin v obecním kostele.

Zpívání s Pohodou

Datum konání: 16. 12. 2017 18:00

Zveme na Pohodu. Přijďte si zazpívat příjemné písničky, nejen vánoční, s jindřichovickým pěveckým sborem Pohoda.

Výstavka obrázků

Datum konání: 09. 12. 2017 15:00

Přijďte se podívat na již probíhající výstavku obrázků, které byly namalovány pravou mozkovou hemisférou. Nejbližší příležitost máte 9. prosince na sále hospůdky U Kostela nebo každý den v restauraci stejné hospůdky.

Advent s cimbálovkou

Datum konání: 09. 12. 2017 15:00

Na druhou adventní neděli (u nás sobotu)se již podruhé sejdeme s Cimbálovkou Dušana Kotlára.

Advent - zahájení

Datum konání: 02. 12. 2017 17:00

Adventní program letošního roku zahajujeme tradičně první adventní neděli(u nás v sobotu)2. prosince s Honzou Vopařilem Janou Hillebrandovou. Zveme Vás na folkové koledy a zpívání.

Večer se swingem

Datum konání: 18. 11. 2017 18:00

Zveme všechny příznivce hudebního uskupení "Růže mezi trním" na další pohodové setkání. Opět také s Markétou Tallerovou.

Svěcení oltáře

Datum konání: 17. 11. 2017 10:00

Vysvěcení obnoveného hlavního oltáře v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici uzavře několikaleté úsilí o restaurování této barokní krásy.

Markéta Nikendey a Grande Rande

Datum konání: 07. 10. 2017 18:00

Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici zve všechny zájemce k poslechu příjemné náladové hudby.

Svatováclavský koncert

Datum konání: 23. 09. 2017 18:00

Zveme všechny příznivce vážné hudby na další krásný koncert, zazní skladby českých autorů.

Hornořasnické šachování

Datum konání: 23. 09. 2017 10:00

Všechny zájemce o hru šachů zveme na sobotu 23.září do hospůdky U Kostela. Můžete si zahrát, poradit hráčům, podívat se, jak se šachy hrají nebo jen tak pobýt v dobré společnosti.

Cricket a Snail

Datum konání: 02. 09. 2017 18:00

Zveme Vás k poslechu náladových písní slunné Francie, drsného Irska, vzdálených krajin židovských .... a mnoha dalších.

Hudební léto v kostele

Datum konání: 19. 08. 2017 18:00

Mariánská letní slavnost

Datum konání: 19. 08. 2017 12:00

V Horní Řasnici letos již potřetí.

Noc kostelů

Datum konání: 09. 06. 2017 17:30

Fotografická a výtvarná soutěž

Noc kostelů

Datum konání: 09. 06. 2017 17:30

Pro návštěvníky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici připravujeme bohatý program již 5. Noci kostelů.

Rety plné operety

Datum konání: 20. 05. 2017 17:00

Vystoupení paní Věry Poláchové Kavanové, sólistky opery DFXŠ Liberec, za klavírního doprovodu pana Jiřího Horčičky, emeritního klavíristy orchestru Gustava Broma i Karla Vlacha

Vítání jara

Datum konání: 21. 04. 2017 17:00

Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici zve srdečně k vítání jara, tentokrát ve stylu country. Na sále Kulturního domu U Kostela v sobotu 21. dubna 2018 od 17 hodin.

Dokonalá svatba

Datum konání: 14. 04. 2017 19:00

Na Velký pátek zavítá do Horní Řasnice Divadelní soubor Vojan z Hrádku nad Nisou s veselohrou Dokonalá svatba

Vítání jara s Matyldou a Tyldou

Datum konání: 01. 04. 2017 15:00

V sobotu na Apríla přivítáme jaro opět a Matyldou a Tyldou. Přijďte si pro dobrou náladu, poslechnout si a zazpívat pěkné písničky.

Benefiční ples pro Anděla Páně

Datum konání: 04. 03. 2017 19:00

Taneční večer pro zájemce o dobré potančení, pohodovou hudbu a příjemnou společnost.

Druhý slet andělů

Datum konání: 11. 02. 2017 14:00

Na sobotu 11. února 2017 jsme svolali již druhý slet Řasnických andělů, abychom jim poděkovali za jejich přízeň v nedávno uplynulém roce 2016.

Advent v kostele

Datum konání: 18. 12. 2016 18:00

Adventní program začínáme na první adventní sobotu folkovým zpíváním Honzy Vopařila a Jany Hillebrandové

večer v rytmu swingu

Datum konání: 12. 11. 2016 17:00

Zveme příznivce swingu a dobré hudby na příjemné posezení i tanec. Zahrají Růže mezi trním

Koncert Terezy Jandurové a Viléma Valkouna

Datum konání: 15. 10. 2016 17:00

Program koncertu

W. A. Mozart - Alleluja (Exsultate, jubilate)

L. van Beethoven - Sonáta C dur op.53 „Valdštejnská“, 1.věta

písně americké

arr. W. Roberts O Shenandoah

S. Barber Sure on This Shining Night

S.Barber Secrets of the Old

arr. P. M. Liebergen Amazing Grace

F. Chopin Fantasie impromptu cis moll op.66

písně španělské

J. Turina Homenaje a Lope de Vega

1. Cuando tan hermosa os miro

2. Si con mis deseos

3. Al val de Fuente Ovejuna

F. Chopin - Nokturno fis moll op.48, č.2

G. F. Handel - Da tempeste il legno infranto (Giulio Cesare)

Tereza Jandurová - zpěv

Vilém Valkoun - klavír

Koncert Markéty Nikendey

Datum konání: 17. 09. 2016 18:00

4. HUDEBNÍ LÉTO V KOSTELE

Datum konání: 20. 08. 2016 18:00

Noc kostelů

Datum konání: 10. 06. 2016 18:00

Honza Vopařil

Datum konání: 21. 05. 2016 17:00

Když se zhasne

Datum konání: 16. 04. 2016 18:00

Vítání jara a svátek Josef

Datum konání: 19. 03. 2016 15:00

První slet Řasnických Andělů

Datum konání: 06. 02. 2016 17:00

Svoláváme všechny příznivce kostela v Horní Řasnici, kteří svojí činností ( peněžní podporou, návštěvami koncertů a kulturních akcí nebo podílem na jejich přípravě ) podporují naše sdružení a stávají se tedy Řasnickými Anděly. Zveme také ty, kdo si chtějí posedět v příjemné společnosti a při hezké hudbě.

Anděl pro Řasnici

Datum konání: 31. 12. 2015 23:59

Touto akcí navazujeme la loňskou akci Anděl pro Řasnici, která vyvrcholila aukcí výtvarných děl známých osobností České republiky a našemu kostelu vynesla 27 700 Kč, které plánujeme v roce 2015 použít na opravu oltářního obrazu.

Advent 2015

Datum konání: 29. 11. 2015 17:00

Růže mezi trním

Datum konání: 15. 11. 2015 17:00

Krokova kvarteta

Datum konání: 17. 10. 2015 15:00

Dobře utajený koncert

Datum konání: 26. 09. 2015 20:00

Mariánská letní slavnost

Datum konání: 15. 08. 2015 15:30

Hudební léto v kostele

Datum konání: 28. 06. 2015 17:00

Řasnický Svatojánek

Datum konání: 20. 06. 2015 18:00

Oslava letního slunovratu aneb putování s dětmi za pokladem a svatojánským ohněm.

3. Noc kostelů

Datum konání: 29. 05. 2015 16:00

Posezení, zpívánky i taneček s Cimbálkou Duša

Datum konání: 18. 04. 2015 15:00

Nedělní setkávání

Datum konání: 12. 04. 2015 10:00

Vítání jara, tentokrát s Matyldou a Tyldou

Datum konání: 21. 03. 2015 15:00

Advent 2014

Datum konání: 30. 11. 2014 17:00

Růže mezi trním

Datum konání: 15. 11. 2014 17:00

Vystoupení Smyčcového kvarteta Ad Libitum

Datum konání: 18. 10. 2014 17:00

Cimbálka Dušana Kotlára

Datum konání: 20. 09. 2014 17:00

Basistova dobrá společnost – klasika

Datum konání: 06. 09. 2014 17:00

Petr Kopejska – kytara, zpěv

Datum konání: 23. 08. 2014 20:00

Roman Piroch – kytara, zpěv

Datum konání: 09. 08. 2014 20:00

Cricket & Snail

Datum konání: 19. 07. 2014 19:00

Honza Vopařil - kytara, zpěv

Datum konání: 19. 07. 2014 17:00

Léta vábení

Datum konání: 14. 06. 2014 17:00

Noc kostelů

Datum konání: 23. 05. 2014 18:00

Kulturní program spojený s rozjímáním a prohlídkou kostela věnovaný tématice Noc kostelů. Začneme promluvou P. Václava Umlaufa SJ, ekumenický rozhovor s ním povede evengelický farář Jaroslav Raich. Následovat bude koncert vážné hudby v podání členek orchestru Divadla F.X.Šaldy v Liberci, dále pak vystoupení písničkářky K. Salabové. Program zakončíme verši v podání Š. Raichové.Mimo jiné umožníme návštěvníkům a zájemcům prohlídku kostela a přilehlých prostor, jako je věž  nebo sakristie.

Koncert ke Dni matek

Datum konání: 10. 05. 2014 14:00

Vystoupení žáků Základní školy v Dolní Řasnici a žáků Základní umělecké školy v Novém Městě pod Smrkem při příležitosti svátku Dne matek, které se uskuteční v sobotu 10.5.2014 od 14 hodin v budově kostela v Horní Řasnici.Srdečně zveme všechny maminky, tetičky, babičky ..... a ostatní zájemce.

Ples pro Anděla Páně

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

V sobotu 4.3.

5. Hudební léto v kostele 2Ol7

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

Letošní Hudební léto v kostele zahájí svůj program 24. června a potrvá až do 2. září. Pro milovníky krásné hudby máme připravenu bohatou nabídku opravdových lahůdek. Zveme Vás k jejich ochutnávce.

5. Hudební léto v kostele 2Ol7

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

Pro zájemce o kvalitní hudbu zveme do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici na skladby z vážné hudby, tvorbu písničkářů, šansony .....

5. Hudební léto v kostele 2Ol7

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

Milovníky kvalitní hudby zveme do kostela v Horní Řasnici na skladby vážné hudby, tvorbu písničkářů, šansony, lidovou hudbu z různých zemí...

Mariánská letní slavnost

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

Všem zájemcům, kolemjdoucím a poutníkům nabízíme bohatý program v Horní Řasnici.

Maríánská letní slavnost

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

|Zveme všechny zájemce, kolemjdoucí a poutníky na bohatý program do Horní Řasnice.

Blížící se akce

Vítání léta

23. 06. 2018 18:00