Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

O nás

Obrázek nelze zobrazit

Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2011 a jeho hlavním cílem je zachování kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Horní Řasnici a úsilí o jeho zvelebení. To znamená, že chceme dosáhnout odstranění všech nedostatků v jeho stavu a vzhledu. Za tímto účelem se snažíme získávat prostředky z různých podpůrných programů a grantů.

V roce 2012 se nám podařilo získat dotaci Občanského fóra ve výši 40 000 Kč. Po doložení stejné částky z vlastních zdrojů jsme dokázali uskutečnit základní opravu oltáře Panny Marie, který byl v kritickém stavu. Sloupy byly napadeny červotočem a hrozilo jeho zborcení, některé části oltáře zcela chyběly. Na oltáři nebyl ani obraz, který byl sňat již před delší dobou a byl uložen na faře v Novém Městě pod Smrkem. Ukázalo se, že i on potřebuje zásah restaurátorů. Obou prací se ujala akademická malířka a restaurátorka Mgr. Radana Hamsíková, která provedla základní zásah – očištění, petrifikaci a zpevnění sloupů. Další etapy asanace budou probíhat postupně, tak jak se bude dařit získávání dalších finančních prostředků. V roce 2014 byla provedena oprava oltářního obrazu, která byla hrazena z prostředků sdružení. Ty se tvoří z dobrovolného vstupného na hudebních akcích, které pořádáme v průběhu celého roku a z peněžních darů občanů obce Horní Řasnice, návštěvníků akcí a příznivců kostela. Obě části oltáře byly vráceny na své původní místo v měsíci květnu 2015.

V roce 2012 se uskutečnil ve spolupráci s farností v Novém Městě pod Smrkem a Obecním úřadem v Horní Řasnici nátěr střechy kostela s opravou krovu jeho přístavku.

V roce 2014 došlo k bezplatnému převodu budovy kostela do vlastnictví obce Horní Řasnice, vnitřní vybavení zůstává ve správě farnosti v Novém Městě pod Smrkem. Věříme, tento stav zajistí pro budoucnost kostela optimální podmínky.

Děkujeme Obecnímu úřadu v Horní Řasnici za finanční podporu naší činnosti. Dále všem našim spoluobčanům za pomoc při pořádání hudebních či jiných akcí, bez níž bychom se neobešli – úklid kostela, jeho osvětlování, pečení perníčků, výroba podsedáků na lavice kostela, odklízení sněhu a za jejich finanční podporu. Velice si této pomoci vážíme.

My se budeme i nadále snažit zprostředkovávat pro všechny zájemce hodnotné kulturní zážitky a pečovat zodpovědně o nejstarší budovu v obci.

Blížící se akce:

Hudební léto v kostele 2024

29. 06. 2024 18:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00