Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Akce

Každoročně pořádáme kulturní akce k příležitosti různých svátků - v době Velikonoc, vánoc, ke Dni matek. V roce 2013 jsme se poprvé zúčastnili Noci kostelů. Zveme do našeho kostela hudební uskupení, která nám zprostředkovávají mimořádné kulturní zážitky - opakovaně u nás vystoupila Basistova dobrá společnost z Liberce, žáci z Umělecké školy v Liberci pod vedením manželů Sanvito.

Dobu adventu začínáme tradičně folkovým hraním pana Honzy Vopařila a Jany Hillebrandové a končíme koledami pěveckého sboru z Jindřichovic. Ke Dni matek vystupují se svým programem žáci Základní školy v Dolní Řasnici ("Řasnička") a Základní umělecké školy v Novém Městě pod Smrkem.

Andělé na oltář

Datum konání: 31. 01. 2019 00:00

Na krásně zrestaurovaném hlavním oltáři našeho kostela chybí andělé, kteří byli před lety odcizeni.

V pražském ateliéru se právě vyrábějí noví a chystají k nám vrátit.

Hledáme touto cestou dobré lidi, kteří by jim pomohli usednout na své místo.

Děkujeme.

Obrázek neexistuje.

Adventní setkání s Pohodou

Datum konání: 15. 12. 2018 18:00

O třetím adventním víkendu se sejdeme s Pohodou, pěveckým sborem z Jindřichovic pod Smrkem. Přijďte si užít chvilky klidu, předvánoční nálady a zpěvu. Nabízíme pohodu s Pohodou!

Obrázek neexistuje.

Advent

Datum konání: 02. 12. 2018 17:00

Do přípravy letošního adventního programu v Horní Řasnici se spolu s námi zapojily i OÚ a nově vzniklý Okrašlovací spolek. Zahájíme nově na 1. adventní neděli (2.prosince) v 17 h rozsvícením vánočního stromku, u obchodu. Honzu Vopařila spolu s Janou Hillebrandovou a Bárou uvidíte a uslyšíte následující (tedy 2. adventní) neděli 9.prosince v 17 hodin v kostele. S jindřichovickým pěveckým souborem "Pohoda" se sejdeme, jako obvykle, třetí adventní víkend, v sobotu 15.prosince v 18 h v kostele. Následující den, v neděli 16. prosince, zveme všechny řasnické "dříve narozené" na tradiční předvánoční posezení do zasedací místnosti OÚ. Začátek je ve 14 h. V pondělí 23. prosince zavítejte do kostela na Štědrovečerní bohoslužbu s koledami a betlémským světlem. Ve 14 h.

Přejeme Vám krásný a poklidný předvánoční čas.

Obrázek neexistuje.

Růže mezi trním

Datum konání: 17. 11. 2018 17:00

Po dopoledním slavnostním vysvěcením kostelní vitráže se v podvečer sejdeme na sále Kulturního domu v Horní Řasnici s oblíbenými "Růžemi mezi trním". Zveme Vás k tanci nebo jen k poslechu oblíbených skladeb, příjemných a náladových melodií a k posezení v dobré společnosti.

Obrázek neexistuje.

Svěcení vitráže Alžběty Durynské

Datum konání: 17. 11. 2018 11:00

V sobotu 17. listopadu 2018 se uskuteční v našem obecním kostele slavnostní Mše svatá, při které vysvětí Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, letos zrestaurovanou okenní vitráž Alžběty Durynské. Svěcení proběhne za účasti vzácných hostů, kterými jsou např. hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta nebo zástupci maďarského a německého velvyslanectví v Praze. Začátek mše je v 11 hodin.

Obrázek neexistuje.

Lípa republiky

Datum konání: 28. 10. 2018 10:00

Sté výročí založení Československé republiky oslavíme zasazením lípy - symbolu naší státnosti,národní příslušnosti a historie - na pozemku naší obce. Našli jsme pro ni pěkné místo v centru dění Horní Řasnice, v blízkosti obecního kostela,kulturního domu, ale i obecního úřadu. Malá slavnost spojená se samotným vysazením lípy se koná v neděli 28. října 2018 od 10 hodin, sejdeme se před budovou kulturního domu. Pokud nebudete příliš pospíchat k slavnostnímu obědu, pobuďte s námi, prožijeme spolu tento sváteční okamžik a dobrý pocit ze společně vykonaného díla nás určitě potěší. Čaj a káva budou zajištěny, něco malého k přikousnutí z Vaší kuchyně vítáno.

Obrázek neexistuje.

Markéta Nikendey a Grande rande

Datum konání: 22. 09. 2018 18:00

V sobotu 22.září 2018 zavítá do hornořasnického kostela opět po roce písničkářka Markéta Nikendey se svým Grande rande. Začátek vystoupení je v 18 hodin.

Obrázek neexistuje.

Září v kostele

Datum konání: 15. 09. 2018 18:00

Na měsíc září jsme pro Vás připravili 2 hudební akce : 15. zavítá do našeho kostela opět Jan Basista Novotný, který nás provede barokní hudbou. Týden nato si budete moci poslechnout písničky v podání Markéty Nikendey, kterou doprovodí její Grande rande. Začátek obou koncertů je jako obvykle v 18 hodin.

Obrázek neexistuje.

Mariánská letní slavnost

Datum konání: 18. 08. 2018 09:00

V sobotu 18. srpna 2018 Vás srdečně zveme do Horní Řasnice na Mariánskou letní slavnost. Její program začne dopoledne nabídkou svátosti smíření, po které bude následovat poutní mše. V odpoledních hodinách potěšíme návštěvníky bohatým kulturním programem : pohádkou pro děti, koncertním vystoupením paní Věry Poláchové a pana Jiřího Horčičky, dále písničkářského dua Carlson. Den zakončíme sousedským posezením v hospůdce U Kostela, které nám zpříjemní kytary.

Obrázek neexistuje.

Honza Vopařil

Datum konání: 28. 07. 2018 18:00

Další pořad v rámci Hudebního léta v kostele jsme pro Vás připravili na sobotu 28.07.2018. Od 18 hodin vystoupí Honza Vopařil.

Obrázek neexistuje.

KAYA

Datum konání: 07. 07. 2018 18:00

Vystoupení oblíbené písničkářky v rámci 6. Hudebního léta v kostele se uskuteční v sobotu 7.7.2018 od 18 hodin. Upozornění k termínům našich koncertů : vystoupení Honzy Vopařila bude 28.7.2018, nikoliv 4.8., jak uvádí plakátek. Jeho začátek je beze změny, tedy od 18 hodin.

Obrázek neexistuje.

Vítání léta

Datum konání: 23. 06. 2018 18:00

V sobotu 23.června 2018 od 18 hodin proběhne zahajovací koncert 6. hudebního léta v kostele. Vystoupí kvarteto Ad Libitum. Pro ty z Vás, kteří jste již zahlédli nějaké plakátky k této akci, opravujeme: nevystoupí Krokovo kvarteto, jak jsme dříve napsali, ale kvarteto Ad Libitum. Za vzniklou chybu se velice omlouváme a děkujeme za pochopení.

Obrázek neexistuje.

NOC PO NOCI

Datum konání: 26. 05. 2018 19:00

Letos otevřeme poprvé pro zájemce také Kapli Panny Marie Sněžné v Srbské. Upozornění :směrem z Horní Řasnice do Srbské je na silnici umístěna dopravní značka "Zákaz vjezdu", pro návštěvníky naší akce NEPLATÍ. Odvolejte se na náš spolek.

Obrázek neexistuje.

Noc kostelů

Datum konání: 25. 05. 2018 17:30

Opět po roce zveme všechny zájemce na Noc kostelů. Nabízíme prohlídku obecního kostela, přednášku PhDr. Milana Svobody o jeho historii, koncert umělců Divadla F. X. Šaldy v Liberci...

Obrázek neexistuje.

Vítání jara

Datum konání: 21. 04. 2018 17:00

Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici zve srdečně na vítání jara, tentokrát ve stylu country. V sobotu 21. dubna 2018 na sále Kulturního domu U Kostela, začínáme v 17 hodin.

Obrázek neexistuje.

Velikonoční mše

Datum konání: 31. 03. 2018 14:00

Velikonoční mše se svěcením pokrmů se uskuteční v obecním kostele v Horní Řasnici v sobotu 31.března od 14 hodin.

Benefiční ples pro Betynku

Datum konání: 10. 03. 2018 20:00

V sobotu 10. března 2018 pořádáme druhý benefiční ples, tentokrát pro Betynku. Rádi bychom zopakovali úspěšnou akci z loňského roku, kdy jsme se snažili vytěžit finanční prostředky na opravu okenních vitráží v obecním kostele. Ještě nám zbývají dvě poslední, které potřebují restaurátorský zásah, aby se zaskvěly ve své původní kráse. Přijďte si zatančit a zároveň podpořit dobrou věc. zahraje nám oblíbený Fband. Začínáme ve 20 hodin.

Obrázek neexistuje.

3. Slet Řasnických andělů

Datum konání: 17. 02. 2018 14:00

Řsničtí andělé, již potřetí Vás zveme k posezení s příjemnou hudbou k poslechu i tanci jako poděkování za Vaši pomoc, spolupráci a podporu.

Obrázek neexistuje.

vánoční mše

Datum konání: 24. 12. 2017 14:00

Ke sváteční mši se sejdeme s panem farářem na Štědrý den ve 14 hodin v obecním kostele.

Obrázek neexistuje.

Zpívání s Pohodou

Datum konání: 16. 12. 2017 18:00

Zveme na Pohodu. Přijďte si zazpívat příjemné písničky, nejen vánoční, s jindřichovickým pěveckým sborem Pohoda.

Obrázek neexistuje.

Výstavka obrázků

Datum konání: 09. 12. 2017 15:00

Přijďte se podívat na již probíhající výstavku obrázků, které byly namalovány pravou mozkovou hemisférou. Nejbližší příležitost máte 9. prosince na sále hospůdky U Kostela nebo každý den v restauraci stejné hospůdky.

Obrázek neexistuje.

Advent s cimbálovkou

Datum konání: 09. 12. 2017 15:00

Na druhou adventní neděli (u nás sobotu)se již podruhé sejdeme s Cimbálovkou Dušana Kotlára.

Obrázek neexistuje.

Advent - zahájení

Datum konání: 02. 12. 2017 17:00

Adventní program letošního roku zahajujeme tradičně první adventní neděli(u nás v sobotu)2. prosince s Honzou Vopařilem Janou Hillebrandovou. Zveme Vás na folkové koledy a zpívání.

Obrázek neexistuje.

Večer se swingem

Datum konání: 18. 11. 2017 18:00

Zveme všechny příznivce hudebního uskupení "Růže mezi trním" na další pohodové setkání. Opět také s Markétou Tallerovou.

Obrázek neexistuje.

Svěcení oltáře

Datum konání: 17. 11. 2017 10:00

Vysvěcení obnoveného hlavního oltáře v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici uzavře několikaleté úsilí o restaurování této barokní krásy.

Obrázek neexistuje.

Markéta Nikendey a Grande Rande

Datum konání: 07. 10. 2017 18:00

Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici zve všechny zájemce k poslechu příjemné náladové hudby.

Obrázek neexistuje.

Svatováclavský koncert

Datum konání: 23. 09. 2017 18:00

Zveme všechny příznivce vážné hudby na další krásný koncert, zazní skladby českých autorů.

Obrázek neexistuje.

Hornořasnické šachování

Datum konání: 23. 09. 2017 10:00

Všechny zájemce o hru šachů zveme na sobotu 23.září do hospůdky U Kostela. Můžete si zahrát, poradit hráčům, podívat se, jak se šachy hrají nebo jen tak pobýt v dobré společnosti.

Obrázek neexistuje.

Cricket a Snail

Datum konání: 02. 09. 2017 18:00

Zveme Vás k poslechu náladových písní slunné Francie, drsného Irska, vzdálených krajin židovských .... a mnoha dalších.

Obrázek neexistuje.

Hudební léto v kostele

Datum konání: 19. 08. 2017 18:00

Obrázek neexistuje.

Mariánská letní slavnost

Datum konání: 19. 08. 2017 12:00

V Horní Řasnici letos již potřetí.

Obrázek neexistuje.

Noc kostelů

Datum konání: 09. 06. 2017 17:30

Fotografická a výtvarná soutěž

Obrázek neexistuje.

Noc kostelů

Datum konání: 09. 06. 2017 17:30

Pro návštěvníky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici připravujeme bohatý program již 5. Noci kostelů.

Obrázek neexistuje.

Rety plné operety

Datum konání: 20. 05. 2017 17:00

Vystoupení paní Věry Poláchové Kavanové, sólistky opery DFXŠ Liberec, za klavírního doprovodu pana Jiřího Horčičky, emeritního klavíristy orchestru Gustava Broma i Karla Vlacha

Obrázek neexistuje.

Vítání jara

Datum konání: 21. 04. 2017 17:00

Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici zve srdečně k vítání jara, tentokrát ve stylu country. Na sále Kulturního domu U Kostela v sobotu 21. dubna 2018 od 17 hodin.

Obrázek neexistuje.

Dokonalá svatba

Datum konání: 14. 04. 2017 19:00

Na Velký pátek zavítá do Horní Řasnice Divadelní soubor Vojan z Hrádku nad Nisou s veselohrou Dokonalá svatba

Obrázek neexistuje.

Vítání jara s Matyldou a Tyldou

Datum konání: 01. 04. 2017 15:00

V sobotu na Apríla přivítáme jaro opět a Matyldou a Tyldou. Přijďte si pro dobrou náladu, poslechnout si a zazpívat pěkné písničky.

Obrázek neexistuje.

Benefiční ples pro Anděla Páně

Datum konání: 04. 03. 2017 19:00

Taneční večer pro zájemce o dobré potančení, pohodovou hudbu a příjemnou společnost.

Obrázek neexistuje.

Druhý slet andělů

Datum konání: 11. 02. 2017 14:00

Na sobotu 11. února 2017 jsme svolali již druhý slet Řasnických andělů, abychom jim poděkovali za jejich přízeň v nedávno uplynulém roce 2016.

Obrázek neexistuje.

Advent v kostele

Datum konání: 18. 12. 2016 18:00

Adventní program začínáme na první adventní sobotu folkovým zpíváním Honzy Vopařila a Jany Hillebrandové

Obrázek neexistuje.

večer v rytmu swingu

Datum konání: 12. 11. 2016 17:00

Zveme příznivce swingu a dobré hudby na příjemné posezení i tanec. Zahrají Růže mezi trním

Obrázek neexistuje.

Koncert Terezy Jandurové a Viléma Valkouna

Datum konání: 15. 10. 2016 17:00

Program koncertu

W. A. Mozart - Alleluja (Exsultate, jubilate)

L. van Beethoven - Sonáta C dur op.53 „Valdštejnská“, 1.věta

písně americké

arr. W. Roberts O Shenandoah

S. Barber Sure on This Shining Night

S.Barber Secrets of the Old

arr. P. M. Liebergen Amazing Grace

F. Chopin Fantasie impromptu cis moll op.66

písně španělské

J. Turina Homenaje a Lope de Vega

1. Cuando tan hermosa os miro

2. Si con mis deseos

3. Al val de Fuente Ovejuna

F. Chopin - Nokturno fis moll op.48, č.2

G. F. Handel - Da tempeste il legno infranto (Giulio Cesare)

Tereza Jandurová - zpěv

Vilém Valkoun - klavír

Obrázek neexistuje.

Koncert Markéty Nikendey

Datum konání: 17. 09. 2016 18:00

Obrázek neexistuje.

4. HUDEBNÍ LÉTO V KOSTELE

Datum konání: 20. 08. 2016 18:00

Obrázek neexistuje.

Noc kostelů

Datum konání: 10. 06. 2016 18:00

Obrázek neexistuje.

Honza Vopařil

Datum konání: 21. 05. 2016 17:00

Obrázek neexistuje.

Když se zhasne

Datum konání: 16. 04. 2016 18:00

Obrázek neexistuje.

Vítání jara a svátek Josef

Datum konání: 19. 03. 2016 15:00

Obrázek neexistuje.

První slet Řasnických Andělů

Datum konání: 06. 02. 2016 17:00

Svoláváme všechny příznivce kostela v Horní Řasnici, kteří svojí činností ( peněžní podporou, návštěvami koncertů a kulturních akcí nebo podílem na jejich přípravě ) podporují naše sdružení a stávají se tedy Řasnickými Anděly. Zveme také ty, kdo si chtějí posedět v příjemné společnosti a při hezké hudbě.

Obrázek neexistuje.

Anděl pro Řasnici

Datum konání: 31. 12. 2015 23:59

Touto akcí navazujeme la loňskou akci Anděl pro Řasnici, která vyvrcholila aukcí výtvarných děl známých osobností České republiky a našemu kostelu vynesla 27 700 Kč, které plánujeme v roce 2015 použít na opravu oltářního obrazu.

Obrázek neexistuje.

Advent 2015

Datum konání: 29. 11. 2015 17:00

Obrázek neexistuje.

Růže mezi trním

Datum konání: 15. 11. 2015 17:00

Obrázek neexistuje.

Krokova kvarteta

Datum konání: 17. 10. 2015 15:00

Obrázek neexistuje.

Dobře utajený koncert

Datum konání: 26. 09. 2015 20:00

Obrázek neexistuje.

Mariánská letní slavnost

Datum konání: 15. 08. 2015 15:30

Obrázek neexistuje.

Hudební léto v kostele

Datum konání: 28. 06. 2015 17:00

Obrázek neexistuje.

Řasnický Svatojánek

Datum konání: 20. 06. 2015 18:00

Oslava letního slunovratu aneb putování s dětmi za pokladem a svatojánským ohněm.

Obrázek neexistuje.

3. Noc kostelů

Datum konání: 29. 05. 2015 16:00

Obrázek neexistuje.

Posezení, zpívánky i taneček s Cimbálkou Duša

Datum konání: 18. 04. 2015 15:00

Obrázek neexistuje.

Nedělní setkávání

Datum konání: 12. 04. 2015 10:00

Obrázek neexistuje.

Vítání jara, tentokrát s Matyldou a Tyldou

Datum konání: 21. 03. 2015 15:00

Obrázek neexistuje.

Advent 2014

Datum konání: 30. 11. 2014 17:00

Obrázek neexistuje.

Růže mezi trním

Datum konání: 15. 11. 2014 17:00

Obrázek neexistuje.

Vystoupení Smyčcového kvarteta Ad Libitum

Datum konání: 18. 10. 2014 17:00

Obrázek neexistuje.

Cimbálka Dušana Kotlára

Datum konání: 20. 09. 2014 17:00

Basistova dobrá společnost – klasika

Datum konání: 06. 09. 2014 17:00

Petr Kopejska – kytara, zpěv

Datum konání: 23. 08. 2014 20:00

Roman Piroch – kytara, zpěv

Datum konání: 09. 08. 2014 20:00

Cricket & Snail

Datum konání: 19. 07. 2014 19:00

Obrázek neexistuje.

Honza Vopařil - kytara, zpěv

Datum konání: 19. 07. 2014 17:00

Léta vábení

Datum konání: 14. 06. 2014 17:00

Obrázek neexistuje.

Noc kostelů

Datum konání: 23. 05. 2014 18:00

Kulturní program spojený s rozjímáním a prohlídkou kostela věnovaný tématice Noc kostelů. Začneme promluvou P. Václava Umlaufa SJ, ekumenický rozhovor s ním povede evengelický farář Jaroslav Raich. Následovat bude koncert vážné hudby v podání členek orchestru Divadla F.X.Šaldy v Liberci, dále pak vystoupení písničkářky K. Salabové. Program zakončíme verši v podání Š. Raichové.Mimo jiné umožníme návštěvníkům a zájemcům prohlídku kostela a přilehlých prostor, jako je věž  nebo sakristie.

Obrázek neexistuje.

Koncert ke Dni matek

Datum konání: 10. 05. 2014 14:00

Vystoupení žáků Základní školy v Dolní Řasnici a žáků Základní umělecké školy v Novém Městě pod Smrkem při příležitosti svátku Dne matek, které se uskuteční v sobotu 10.5.2014 od 14 hodin v budově kostela v Horní Řasnici.Srdečně zveme všechny maminky, tetičky, babičky ..... a ostatní zájemce.

Obrázek neexistuje.

Ples pro Anděla Páně

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

V sobotu 4.3.

Obrázek neexistuje.

5. Hudební léto v kostele 2Ol7

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

Letošní Hudební léto v kostele zahájí svůj program 24. června a potrvá až do 2. září. Pro milovníky krásné hudby máme připravenu bohatou nabídku opravdových lahůdek. Zveme Vás k jejich ochutnávce.

Obrázek neexistuje.

5. Hudební léto v kostele 2Ol7

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

Pro zájemce o kvalitní hudbu zveme do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici na skladby z vážné hudby, tvorbu písničkářů, šansony .....

Obrázek neexistuje.

5. Hudební léto v kostele 2Ol7

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

Milovníky kvalitní hudby zveme do kostela v Horní Řasnici na skladby vážné hudby, tvorbu písničkářů, šansony, lidovou hudbu z různých zemí...

Obrázek neexistuje.

Mariánská letní slavnost

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

Všem zájemcům, kolemjdoucím a poutníkům nabízíme bohatý program v Horní Řasnici.

Obrázek neexistuje.

Maríánská letní slavnost

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

|Zveme všechny zájemce, kolemjdoucí a poutníky na bohatý program do Horní Řasnice.

Obrázek neexistuje.

Blížící se akce:

Adventní setkání s Pohodou

15. 12. 2018 18:00

Andělé na oltář

31. 01. 2019 00:00