Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Akce

Každoročně pořádáme kulturní akce k příležitosti různých svátků - v době Velikonoc, vánoc, ke Dni matek. V roce 2013 jsme se poprvé zúčastnili Noci kostelů. Zveme do našeho kostela hudební uskupení, která nám zprostředkovávají mimořádné kulturní zážitky - opakovaně u nás vystoupila Basistova dobrá společnost z Liberce, žáci z Umělecké školy v Liberci pod vedením manželů Sanvito.

Dobu adventu začínáme tradičně folkovým hraním pana Honzy Vopařila a Jany Hillebrandové a končíme koledami pěveckého sboru z Jindřichovic. Ke Dni matek vystupují se svým programem žáci Základní školy v Dolní Řasnici ("Řasnička") a Základní umělecké školy v Novém Městě pod Smrkem.

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

Datum konání: 30. 06. 2024 00:00

Restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého hornořasnického kostela pokračuje v současné době druhou etapou záchranných prací na jeho architektuře a obrazu (po základním odstranění nečistot a nánosů proběhl proces ozáření demontovaných částí, dále truhlářské práce, dořezby chybějících částí... a spousta drobných, ale nezbytných prací)

... a naším úsilím získat potřebné finanční prostředky na jeho realizaci.

Libereckému kraji děkujeme za dotace, které jsme od něho obdrželi - v r. 2022 na I. etapu prací - 257 165 Kč (byla ukončena 30. června 2023) a v r. 2023 na II. etapu - 261 286 Kč (začala 1. února a potrvá do 30. června roku příštího). DĚKUJEME!

Tyto částky představují 70% celkových nákladů na restaurování v dané etapě. Úkolem spolku je přidat zbývajících 30%, což je pro nás výzva...

Oslovili jsme proto Nadaci OF v Praze. Částka 30 000 Kč, kterou jsme od ní získali, pomůže významně k dotvoření našeho podílu v 1. etapě. DĚKUJEME!

Finanční pomoc nám poskytli i podnikatelé Frýdlantského výběžku, např. firmy CiS systems, Grain, Truhlářská zóna s. r. o., Uhlí Arnoltice, pan Jaroslav Třešňák... DĚKUJEME !

Další prostředky na restaurování oltáře tvoří dobrovolné vstupné ze všech kulturních pořadů, které spolek pořádá. Velice si vážíme umělců, kteří vystupují za minimální odměnu nebo zdarma, aby podpořili toto dílo a náš kostel. DĚKUJEME!

V únoru 2023 jsme uspořádali po 3 letech covidové přestávky tradiční benefiční ples, tentokrát "Ples pro našeho Nepomuka 1" a letos jeho pokračování s číslem 2. Veškerý výtěžek věnujeme restaurování bočního oltáře. Každý, kdo si přišel zatančit, dobře se pobavit a koupil si popř. i lístek do tomboly, nás významně podpořil. DĚKUJEME!

Náš veliký dík patří především kapele Fband, která doprovodila oba naše plesy bez nároku na odměnu (a to nejen tyto dva) ... a všem, kdo nám pomohli vytvořit bohatou a úžasnou tombolu. Bez ní se přece žádný pořádný ples neobejde! DĚKUJEME!

Prvního února jsme zahájili i třetí etapu záchranných prací (bude ukončena v červnu r. 2025) a opět požádali o finanční pomoc Liberecký kraj. Velice si ceníme skutečnosti, že s námi náš nejvýznamnější finanční partner prošel celou trasou restaurování oltáře. Na dokončení díla jsme získali 255 404 Kč. DĚKUJEME!

DĚKUJEME svojí domovské Obci Horní Řasnice za každoroční finanční pomoc naší kulturní činnosti a podporu práce spolku.

DĚKUJEME také všem ostatním dárcům a podporovatelům!

Obrázek neexistuje.

Hudební léto v kostele 2024

Datum konání: 29. 06. 2024 18:00

Se začátkem léta spustíme v našem kostele každoroční kulturní program "HUDEBNÍ LÉTO V KOSTELE 2024".

Začneme 29. června a budeme pokračovat do září a máme připravenu celou řadu krásných koncertů a vystoupení známých i zcela "nových" hudebníků.

Program:

29.6. - Trio L. A. V.

20.7. - pravidelní letní hraní Honzy Vopařila

17.8. - také pravidelná, celodenní akce Mariánská letní slavnost s paní Poláchovou, dílničkami, pohádkou a posezením v hospůdce)

31.8. - Iuventus, gaude! (60 zpěváčků ze ZUŠ Jablonec - nám již známí, vynikající!)

září - (den určíme v průběhu léta) jedinečný a oblíbený Jan Basista Novotný se svými spoluhráči

Plakáty s podrobnějšími údaji ke každému koncertu budeme zveřejňovat aktuálně.

Věříme, že si užijeme společně hodnotné hudební léto!

Obrázek neexistuje.

Noc kostelů 2024

Datum konání: 07. 06. 2024 17:00

Pravidelné nahlédnutí do našeho kostela, i s informacemi o tom, jak se měnila jeho podoba v průběhu času a co je u nás nového, nabízíme všem zájemcům na pátek 7. června.

K tomu přidáváme kulturní program - vystoupení žáků ZUŠ v Novém Městě pod Smrkem a turnovského komorního kvarteta AD libitum.

Na setkání s Vámi se těší P. Antoni Wasil a my, kdo pro Vás každou "Noc..." připravujeme!

Upozornění: začátek vystoupení kvarteta Ad libitum jsme nuceni z technických důvodů posunout na 20. h. Tím se posune i setkání s P. Antoni Wasilem.

Děkujeme za pochopení.

Obrázek neexistuje.

Den matek

Datum konání: 17. 05. 2024 15:00

V tomto roce jsme setkání ke Dni matek naplánovali ve spolupráci s Obcí H. Řasnice na pátek 17. května.

Pro maminky z H. Řasnice a Srbské je připraveno malé posezení s vystoupením dětí z MŠ v D. Řasnici a občerstvením. Zveme, samozřejmě, i maminky chalupářky.

Sejdeme se v 15 h v zasedací místnosti OU.

Těšíme se na společné setkání!

Obrázek neexistuje.

V hudbě život Čechů

Datum konání: 11. 05. 2024 18:00

Dvousté výročí narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany si připomeneme v sobotu 11. května s Podještědským komorním sdružením. Těšit se můžete na komponovaný pořad o českém hudebním géniovi v podání Dagmar Čemusové, Viléma Valkouna, Jana Basisty Novotného a tanečníků Františky a Radima Dudkových.

Sál KD v Horní Řasnici, 18 h.

Těšíme se na vás!

Obrázek neexistuje.

Country večer

Datum konání: 20. 04. 2024 19:00

Během countryvečeru, který jsme naplánovali na sobotu 20. dubna, si připomene, co jsme se naučili z country tanců v loňském roce, určitě se naučíme zase něco nového pod vedením zkušené a milé taneční skupiny DEVIL´S DREAM z Liberce a naučené řádně procvičíme... A to vše za hudebního doprovodu skvělého a nám dobře známého MECHECHE BANDU z Jablonce nad Nisou.

K této jedinečné příležitosti jste srdečně zváni.

Začínáme v 19 h.

Obrázek neexistuje.

Velikonoční svátky

Datum konání: 01. 04. 2024 20:00

Přejeme Vám veselé velikonoční svátky a spoustu jarní radosti.

Obrázek neexistuje.

Velikonoce v kapličce

Datum konání: 30. 03. 2024 10:00

K velikonočnímu setkání s P. Antoni Wasilem vás zveme jako minulý rok do Kapličky Panny Marie Sněžné v Srbské.

Sejdeme se o Bílé sobotě v 10 h dopoledne.

Obrázek neexistuje.

Swingové odpoledne a Slet řasnických andělů

Datum konání: 16. 03. 2024 14:00

Odpoledne se swingovými melodiemi v podání pana Luboše Lachmana si užijeme v sobotu 16. března na sále KD v Horní Řasnici v čase od 14 do 17 h.

Bude to pro nás také příležitost poděkovat všem "řasnickým andělům" - pravidelným návštěvníkům kulturních pořadů, které organizujeme, všem podporovatelům naší činnosti a pomocníkům, bez kterých bychom se neobešli - předáme "Řasnické anděly". ... A společně se poohlédneme za uplynulým rokem 2023.

Obrázek neexistuje.

Benefiční ples

Datum konání: 17. 02. 2024 20:00

V sobotu 14. února zahájíme letošní kulturní sezónu dalším v řadě společenským benefičním plesem - srdečně vás zveme na Ples pro našeho Nepomuka 2!

Pokračujeme v restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého 2. etapou a veškerý výtěžek z plesu mu věnujeme.

Přijďte si zatančit, pobavit se v dobré společnosti, inspirovat se mladými šikovnými tanečníky, vyhrát něco úžasného v tombole a podpořit dobrou věc...

Ve 20 hodin vás pozve na parket oblíbený Fband.

Obrázek neexistuje.

Novoroční přání

Datum konání: 01. 01. 2024 00:00

Návštěvníci hudebních pořadů v hornořasnickém kostele, podporovatelé Spolku pro obnovu kostela v H. Řasnici, přátelé i náhodní příchozí..., přejeme Vám krásné vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku 2024!

A po celý ten rok pevné zdraví a mnoho důvodů k radosti.

Těšíme se na další setkávání s Vámi!

Obrázek neexistuje.

Advent 2023

Datum konání: 24. 12. 2023 14:00

Návštěvníky našeho kostela čeká tradičně bohatý adventní program.

Jeho zahájení patří folkovému prozpěvování s Honzou Vopařilem a Janou Hillebrandovou - 25. listopadu v 16 hodin.

V sobotu 16. prosince se sejdeme k vánočnímu zpívání s pěveckým souborem Pohoda z Jindřichovic pod Smrkem. Začátek je v 18 hodin.

Na Štědrý den nabízíme sváteční mši s P. Antoni Wasilem. Nebude chybět světlo z Betléma - ve 14 hodin.

V prosinci proběhne v našem kostele ještě jedna sváteční mše - k svátku Neposkvrněného Početí Panny Marie, kterou bude celebrovat P. Jiří Veith - 9. prosince od 11 hodin.

Přijďte s námi prožít adventní čas v dobré, nejen hudební, společnosti. Těšíme se na Vás!

Obrázek neexistuje.

Sváteční mše

Datum konání: 09. 12. 2023 11:00

Srdečně vás zveme do našeho kostela na slavnostní mši k příležitosti svátku Neposkvrněného početí Panny Marie.

Mše se uskuteční v sobotu 9. prosince 2023 od 11 hodin a jejím celebrantem bude P. Jiří Veith.

Basistova Dobrá Společnost

Datum konání: 11. 11. 2023 18:00

Po nějaké době zavítá opět do řasnického kostela oblíbený soubor, jehož každé koncertování návštěvníky našich pořadů vždy nadchlo - Basistova Dobrá Společnost s jedinečným Janem Basistou Novotným - hudebníci z Divadla F. X. Šaldy v Liberci.

V sobotu 11. listopadu pokračujeme v podzimním programu. Začátek koncertu je, jako vždy, v 18 hodin.

Čeká nás další v řadě krásný hudební zážitek!

Obrázek neexistuje.

Podsmrkáček

Datum konání: 14. 10. 2023 18:00

V sobotu 14. října si zopakujeme v našem kostele vystoupení žáků Základní umělecké školy v Novém Městě pod Smrkem. Sešli jsme se s nimi právě před rokem a odnášeli jsme si z tohoto setkání krásný hudební zážitek. Na přání návštěvníků našich koncertů jsme velice rádi poslali dětem nové pozvání.

Sbor vystoupí pod vedením paní učitelky Michaely Smutné.

Obrázek neexistuje.

Harmonium tour s Ondřejem Muchou

Datum konání: 23. 09. 2023 18:00

Posledním koncertem letošního Hudebního léta v kostele bude vystoupení pana Ondřeje Muchy. Předcházející dvě nám přinesla velikou hudební radost, návštěvníci našich pořadů na ně stále s nadšením vzpomínají. Tentokrát zvolil pan Mucha pro výběr skladeb mariánskou tématiku a přizval k vystoupení mezzosopranistku, paní Gabrielu Němcovou.

S oběma umělci se setkáme v sobotu 23. září v 18 hodin.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou hudební příležitost!

Obrázek neexistuje.

Hudební léto v kostele 2023

Datum konání: 23. 09. 2023 18:00

Program Hudebního léta 2023 jsme spustili v červenci. Tradičně ho zahájil písničkář Honza Vopařil, který za doprovodu své kytary zazpíval směsici vlastních písniček.

Srpen patří celodennímu programu Mariánské letní slavnosti. Tu letošní jsme si užili v sobotu 19. Zahájili jsme poutní mší s P. Antoni Wasilem. Následovala pohádka pro děti a tvořivé dílničky pro malé i velké. Pěvecké vystoupení paní Věry Poláchové, s hosty - Jiřím Horčičkou, Petrem Tomešem (klávesy) a Vojtěchem Kosnarem (tenor), jako vždy zcela uspokojilo "hudebně vyspělé" návštěvníky našeho kostela a přineslo jim příjemné osvěžení ve žhavém letním odpoledni. Večer jsme poseděli v hospůdce "U Kostela" s kapelou Jedeme dál, zazpívali jsme si s ní známé a chytlavé hity, někteří si při nich i zatančili.

Po dvouleté přestávce přivítal první zářijovou sobotu zcela nabitý hornořasnický kostel dětský pěvecký soubor při ZUŠ v Jablonci nad Nisou - IUVENTUS, GAUDE! se sbormistryní Anežkou Šebovou. Na strhující výkon dětí a nadšené "vedení" paní sbormistryně budeme všichni zase dlouho vzpomínat.

V září nás čeká ještě jedna hudební lahůdka - vynikající pan Ondřej Mucha a jeho "Harmonium tour". Pro letošní již 2. ročník tohoto programu zvolil pan Mucha mariánské téma a přizval si jako hosta mezzosopranistku, paní Gabrielu Němcovou.

Určitě si nenechte ujít další mimořádný hudební zážitek v Horní Řasnici!

Obrázek neexistuje.

IUVENTUS, GAUDE!

Datum konání: 02. 09. 2023 18:00

Po dvouleté přestávce Vás opět můžeme pozvat na vystoupení dětského pěveckého souboru IUVENTUS, GAUDE!, který pracuje při ZUŠ v Jablonci nad Nisou, a který měl v našem kostele premiéru oratoriem G. F. Händela Mesiáš v roce 2019.

Program knocertu sestaví soubor na svém pravidelném prázdninovém soustředění v Novém Městě pod Smrkem jako překvapení pro návštěvníky kostela.

Soubor vystoupí benefičně, na podporu obnovy nejstarší stavební památky v Horní Řasnici a jedné z nejstarších na Frýdlantsku.

Začátek je v 18 h.

Obrázek neexistuje.

Mariánská letní slavnost

Datum konání: 19. 08. 2023 09:00

Letos Vás k pravidelnému celodennímu programu Mariánské letní slavnosti zveme na sobotu 19. srpna.

Jako každý rok jsme pro Vás připravili bohatý program - rukodělné činnosti pro malé i velké, pohádku pro děti, koncertní vystoupení paní Věry Poláchové a jejích hostů pro hudební labužníky, letní posezení v hospůdce s příjemnou hudbou pro příchozí... Návštěvou kostela a poutní mší s P. Antoni Wasilem tento sváteční den zahájíme.

Obrázek neexistuje.

Honza Vopařil

Datum konání: 15. 07. 2023 18:00

Hudební léto v kostele 2023 zahájí v sobotu 15. července Honza Vopařil.

Začínáme v 18 hodin.

Obrázek neexistuje.

Noc kostelů 2023

Datum konání: 02. 06. 2023 18:00

Prohlídku hornořasnického kostela, krásné tóny, zastavení, zamyšlení... Vám každoročně nabízíme o Noci kostelů...

Ta letošní proběhne v pátek 2. června a u nás začne v 18 hodin.

Těšit se můžete i na sváteční slovo pana faráře - P. Antoni Wasila.

Všechna zákoutí nejstarší stavební památky naší obce Vám budou otevřena k nahlédnutí!

Těšíme se na Vás!

Obrázek neexistuje.

MY GOSPEL

Datum konání: 13. 05. 2023 18:00

K poslechu gospelů, tradicionálů a spirituálů v podání železnobrodského pěveckého souboru "MY GOSPEL" Vás srdečně zveme do našeho obecního kostela.

Koncert se uskuteční v sobotu 13. května 2023 a začne v 18 h.

Těšíme se s Vámi na nový hudební zážitek.

Obrázek neexistuje.

Malé posezení ke Dni matek

Datum konání: 12. 05. 2023 16:00

Milé maminky z Horní Řasnice a Srbské, společně s OÚ jsme pro vás připravili tradiční malé odpolední posezení, letos na pátek 12. května.

Zazpívat přijedou děti z MŠ v Dolní Řasnici se svými p. učitelkami.

Těšíme se na vás v 16 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Obrázek neexistuje.

Odpoledne s cimbálkou, Slet řasnických andělů

Datum konání: 22. 04. 2023 15:00

22. dubna Vás srdečně zveme k sobotnímu odpoledni s Cimbálovkou Dušana Kotlára a ke Sletu řasnických andělů.

Oblíbené a několikrát již prověřené setkání s touto známou kapelou se uskuteční na sále Restaurace U Kostela v Horní Řasnici. Začátek se z technických důvodů posouvá z původně plánované 14. na hodinu 15.

Během odpoledne vyhlásíme a odměníme "ŘASNICKÉ ANDĚLY" za rok 2022, zjistíme nejoblíbenější kulturní akci uplynulého roku a jaké hudebníky by andělé v našem kostele rádi slyšeli a viděli v nejbližší době...

Těšíme se na Vás.

Obrázek neexistuje.

Svátky jara

Datum konání: 11. 04. 2023 00:00

Přejeme Vám velikonoční svátky prožité ve společnosti těch nejbližších a přátel, které posílí Vaši radost, pocit bezpečí a spokojenost...

Obrázek neexistuje.

Velikonoční setkání v Srbské

Datum konání: 08. 04. 2023 10:00

K velikonočnímu setkání s naším panem farářem P. Antoni Wasilem Vás letos zveme netradičně do Kaple Panny Marie Sněžné v Srbské.

Sejdeme se v ní o Bílé sobotě v 10 hodin.

Přineste si s sebou k požehnání dobroty na Váš velikonoční stůl - beránky, mazance, vajíčka, klobásy...

Těšíme se na Vás.

Obrázek neexistuje.

Country večer

Datum konání: 11. 03. 2023 19:00

Po protančeném společenském benefičním plese Vás zveme na country večer.

V předvečer jara si vyzkoušíme jiný taneční žánr...

V sobotu 11. března 2023 od 19 hodin opět na sále KD v Horní Řasnici.

S ukázkou county tanců se předvede skupina DEVIL´S DREAM z Liberce. A zájemce o tento taneční žánr naučí pár kroků...

Vstupné je jako vždy dobrovolné.

Těšíme se na Vás.

Obrázek neexistuje.

Benefiční ples

Datum konání: 18. 02. 2023 20:00

Po tříleté přestávce bychom rádi pokračovali v tradici pořádání benefičních plesů.

Každý z těch, které proběhly v minulých letech, jsme věnovali právě restaurovanému dílu v našem kostele a veškerý výtěžek použili na jeho dofinancování.

Jsme velice rádi, že se letos můžeme k tomuto záměru vrátit a že s námi zůstal i náš jedinečný partner - kapela Fband.

V r. 2022 jsme zahájili práce na restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého. Od tohoto okamžiku sbíráme peníze na spoluúčast k dotaci získané od Libereckého kraje.

18. února Vás srdečně zveme na "Ples pro našeho Nepomuka"! Přijďte si zatančit za doprovodu příjemných tónů nebo jen pobýt v dobré společnosti a podpořit dobrou věc, nebo... užít si obojího. Čeká Vás hudba, která nenechá nikoho v klidu jen tak sedět, předtančení, bohatá tombola, slosování vstupenek...

Obrázek neexistuje.

Rok 2022 končí

Datum konání: 06. 01. 2023 23:00

Prožíváme poslední dny roku 2022 a očekáváme rok nový - bilancujeme to, co jsme prožili a s nadějí očekáváme to, co přijde...

Jsme rádi za to, co se nám povedlo a doufáme, že z chyb se dokážeme poučit.

Děkujeme za přízeň a podporu, kterou našemu kostelu věnujete a těšíme se na další společná setkávání.

Obrázek neexistuje.

Vánoční přání

Datum konání: 27. 12. 2022 00:00

Obrázek neexistuje.

Sváteční mše na Štědrý den

Datum konání: 24. 12. 2022 14:00

Zveme Vás do našeho kostela k poslednímu letošnímu setkání.

Tím bude sváteční mše na Štědrý den, kterou bude celebrovat P. Antoni Wasil a která začne ve 14 hodin.

Ke štědrovečernímu stolu si můžete odnést světlo z Betléma.

Obrázek neexistuje.

Advent 2022

Datum konání: 17. 12. 2022 18:00

Pro letošní adventní setkávání v hornořasnickém kostele jsme pro Vás připravili tradiční a oblíbený kulturní program.

Zahájíme ho v sobotu 26. listopadu v 18 hodin. A nemůžeme jinak, než s Honzou Vopařilem, Janou Hillebrandovou a Bárou. Společně si "zopakujeme" folkové písničky s tématikou Vánoc a naladíme se na nejkrásnější období v roce...

Jindřichovická Pohoda přiveze předvánoční "pohodu" ve svých písních a koledách v sobotu 17. prosince. Setkání s ní začíná v 18 hodin.

Poslední setkání v roce 2022 v našem kostele Vám nabízíme na Štědrý den. Od 14 hodin začne slavnostní mše s Paterem Antoni Wasilem. Na cestu domů ke štědrovečernímu stolu se můžete vydat se světlem z Betléma.

Prožijme společně krásný, klidný a radostný advent.

Růže mezi trním - zrušeno

Datum konání: 12. 11. 2022 18:00

Velice neradi oznamujeme, že vystoupení "Růže mezi trním" musíme z technických důvodů zrušit.

Budeme se těšit někdy příště...

Ale velice rádi oznamujeme, že o kulturní zážitek v tomto termínu nepřijdeme, se svými originálními romantickými kytarami vystoupí v hornořasnickém kostele pan Jiří Meca.

Obrázek neexistuje.

Originální romantické kytary

Datum konání: 12. 11. 2022 17:00

V sobotu 12. prosince vystoupí v našem kostele pan Jiří Meca.

Přiveze si k němu svoje originální romantické kytary, na které zahraje skladby 19. století.

Umění hry na kytaru pana Mecy jsme měli možnost ocenit již v loňském roce, kdy u nás vystoupil společně se svojí ženou Michaelou, která jej doprovázela na flétnu.

Byl to pro nás úžasný zážitek.

Pan Meca k nám přijede až z Moravy, proto začneme již v 17 hodin.

Těšíme se na společné krásné hudební setkání.

Obrázek neexistuje.

Podsmrkáček

Datum konání: 08. 10. 2022 18:00

V sobotu 8. října 2022 předvedou v hornořasnickém kostele svoje pěvecké a hudební dovednosti děti ze Základní umělecké školy v Novém Městě pod Smrkem pod vedením paní učitelky Michaely Smutné - vystoupí PODSMRKÁČEK.

Přijďte si poslechnout malé zpěváčky a hudebníky. Svojí přítomností oceníme hudební dovednosti dětí a podpoříme je v jejich dalším úsilí.

Současně podpoříme dobrou věc - finanční prostředky získané z dobrovolného vstupného budou použity na restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého obecního kostela.

Vystoupení začíná v 18 hodin

Obrázek neexistuje.

Ondřej Mucha - harmonium

Datum konání: 24. 09. 2022 18:00

Po loňském cembalovém koncertu pana Ondřeje Muchy jsme pro Vás připravili další koncert tohoto úžasného hudebníka. Letos přiveze pan Mucha jiný vzácný nástroj - harmonium.

Zazní skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, C. Franka, L. Vierneho, S. Macha, B. A. Wiedermanna ...

Určitě si "užijeme" krásnou hudbu.

Obrázek neexistuje.

Odpolední drátování pro děti i dospělé - 1

Datum konání: 13. 08. 2022 14:00

Obrázek neexistuje.

Odpolední drátování pro děti i dospělé -2

Datum konání: 13. 08. 2022 14:00

Obrázek neexistuje.

Mariánská letní slavnost

Datum konání: 13. 08. 2022 09:00

Uprosřed léta a prázdnin slavíme každoročně v našem kostele Mariánskou letní slavnost. Ani letos nevynecháme. Připravili jsme pro vás bohatý celodenní program, který opět "ozdobí" pěvecké vystoupení sólistky Divadla F. X. Šaldy v Liberci, paní Věry Poláchové, za doprovodu jí vybraných hostů. Těmi letos budou pan Josef Žák (housle) a pan Petr Tomeš (klavír). Předvedou se nám také žáci paní Poláchové a pana Žáka (od 17 h v kostele). Odpoledne se děti i jejich rodiče mohou seznámit s drátováním, které si také sami vyzkouší (od 14 h v kulturním domě). Večer se sejdeme k sousedskému posezení v místní restauraci. K tanci a poslechu nám zahraje Honza Vopařil (od 19 h v hospůdce U Kostela).

Nebudou chybět pouťové sladkosti.

K odpolednímu drátování malá ukázka v podobě závěsných ozdob.

Kostel pro příchozí otevřeme v 9 hodin. V 10 hodin začne sváteční mše, kterou bude celebrovat nový pan farář novoměstské farnosti - P. Antoni Wasil.

Těšíme se na společně strávený sváteční den.

Obrázek neexistuje.

Hudební léto v kostele - 2. vystoupení

Datum konání: 09. 07. 2022 18:00

Naše "Hudební léto" pokračuje - jako druhou část jeho programu Vám nabízíme vystoupení Honzy Vopařila.

Honza Vopařil - folkový recitál

Datum konání: 09. 07. 2022 18:00

2. koncert Hudebního léta představí pravidelného a oblíbeného hosta našeho kostela - Honzu Vopařila s jeho folkovým recitálem.

Nechte se potěšit a "prázdninově" naladit oblíbenými i méně známými skladbami raspenavského písničkáře.

Obrázek neexistuje.

Hudební léto v kostele 2022

Datum konání: 18. 06. 2022 18:00

V sobotu 18. června startuje náš pravidelný program - Hudební léto v kostele.

Pro letošní rok jsme pro Vás přichystali opět ochutnávku z toho "nejlepšího" - vystoupení Basistovy dobré společnosti, koncert paní Věry Poláchové s hosty, oblíbeného Honzu Vopařila a na závěr návštěvu pana Ondřeje Muchy, který do našeho kostela zavítal poprvé v loňském roce.

Program Hudebního léta zahájíme s Basistovou dobrou společností.

Slibujeme Vám silný zážitek z krásné hudby.

Těšíme se na Vás.

Obrázek neexistuje.

Basistova dobrá společnost

Datum konání: 18. 06. 2022 18:00

Oblíbené a návštěvníkům našeho kostela dostatečně známe hudební uskupení "Basistova dobrá společnost" spustí v sobotu 18. června 2022 náš každoroční program - Hudební léto v kostele.

Od 18 hodin nám nabídne skladby vrcholného baroka a vystoupí ve složení:

Zuzana Tipková - hoboj, Marcela Mikolášková - housle, Vilém Valkoun - klávesy, Miroslav Tipek - zobcová flétna, Jan Basista Novotný - kontrabas a průvodní slovo.

Těšíme se na Vás a krásné hudební zážitky!

Obrázek neexistuje.

Noc kostelů 2022

Datum konání: 10. 06. 2022 17:00

Srdečně zveme všechny zájemce k prohlídce řasnického kostela... a také k poslechu swingové hudby v podání pana Luboše Lachmana.

Úvodní slovo přednese R.D.Mgr. Radek Jurnečka.

Letošní Noc kostelů se blíží!

Kostel pro Vás bude otevřen v pátek 10. června od 17 do 22 hodin.

Obrázek neexistuje.

Den matek

Datum konání: 07. 05. 2022 14:00

Po dvouleté přestávce se setkáme s hornořasnickými maminkami na posezení k příležitosti jejich svátku.

Setkání se uskuteční ve spolupráci s OÚ v sobotu 7. května od 14 h v jeho zasedací místnosti.

Maminkám přijdou zazpívat děti z MŠ v Dolní Řasnici.

Obrázek neexistuje.

Velikonoční přání

Datum konání: 18. 04. 2022 00:00

Přejeme Vám všem krásný velikonoční čas!

Obrázek neexistuje.

Velikonoční setkání v kostele

Datum konání: 17. 04. 2022 13:30

Na Neděli velikonoční Vás zveme ve 13:30 do obecního kostela na sváteční setkání s arciděkanem R. Jurnečkou a žehnání pokrmů.

Obrázek neexistuje.

Letos poprvé -

Datum konání: 02. 04. 2022 15:00

Předpokládali jsme zahájení obvyklých kulturních akcí v měsíci dubnu. Povedlo se!

Hned na jeho první sobotu jsme pro vás připravili program "Rety plné operety" s paní Věrou Poláchovou (zpěv) a panem Jiřím Horčičkou (klavír).

Akce proběhne na sále restaurace U Kostela od 15 h.

V rámci programu vyhodnotíme probíhající akci "Řasnický anděl 2021".

Těšíme se na společné hudební zážitky.

Obrázek neexistuje.

Přichází nový rok 2022

Datum konání: 06. 01. 2022 23:00

Spějeme do cíle dalšího roku - r. 2021, roku, ve kterém náš spolek dovršil deset let své činnosti.

Na úplném začátku bylo "jednoduché" rozhodnutí nenechat kostel v naší obci osudu, který se jevil jako jasný - uzavřená budova, nazájem, postupná devastace ... Teprve naše první... a další krůčky ukázaly, že to bude mnohdy jinak, než jsme si představovali ... někdy lehčí, někdy těžší, ale často zcela jinak ...

Vydali jsme se cestou, která se před námi objevila a snažili se příliš neklopýtat. A i když nás někdy pěkně bolí nohy, jsme odhodláni jít dál ...

A jsme velice rádi, že nejdeme sami, že nás na té cestě doprovázíte a podporujete.

Děkujeme!

Obrázek neexistuje.

Vánoční mše

Datum konání: 24. 12. 2021 14:00

Na Štědrý den Vás zveme do našeho kostela na tradiční sváteční mši, kterou povede arciděkan Radek Jurnečka.

Bude pro Vás připraveno, jako každý rok, světlo z Betléma.

Začátek mše je ve 14 hodin.

Advent pokračuje

Datum konání: 18. 12. 2021 18:00

Zveme vás srdečne ke 2. adventnímu hraní v našem kostele - v sobotu 18.

prosince se setkáme s jindřichovickým pěveckým sborem "POHODA", zpívání začíná

v 18 hodin.

Doufáme, že budeme všichni zdraví a že nám v setkání s koledami a vánočními

písničkami nepřekazí žádná nová omezení.

Rádi se necháme naladit na tu správnou vánoční strunu, nepodlehneme tlaku

předvánočního "šílení".

Těšíme se na další společné adventní setkání.

Obrázek neexistuje.

Vystoupení zrušeno

Datum konání: 18. 12. 2021 18:00

S velikým politováním musíme oznámit zrušení naplánovaného adventního

vystoupení pěveckého souboru "Pohoda" z Jindřichovic pod Smrkem.

Důvodem je nemocnost členů souboru.

V našem kostele se tak sejdeme na Štědrý den.

Ve 14 h začíná sváteční mše, kterou povede arciděkan Radek Jurnečka.

Nezapomeňte na svíčky či lucerny, domů si můžete odnést pod stromeček světlo

z Betléma.

1. adventní hraní

Datum konání: 27. 11. 2021 19:00

A už se blíží advent ....

v sobotu 27. listopoadu Vás zveme k jeho zahájení... a jak jinak než s

Honzou Vopařilem, Janou Hillebrandovou a Bárou .... tradice nás těší!

Sejdeme se v našem kostele a začínáme v 19 hodin.

Přijďte se potěšit koledami a folkovým vánočním zpíváním našich hostů,

nalaďte se beze shonu na blížící se nejkrásnější svátky v roce...

Těšíme se na Vás!

Nezapomeňte, prosím, na aktuální proticovidová opatření, která se týkají

pořádání kulturních akcí - mějte s sebou potvrzení o očkování nebo

prodělané nemoci - jen tak budeme vzájemně v bezpečí.

Spoléháme na Vaši zodpovědnost! Děkujeme!

Obrázek neexistuje.

Cimbálová muzika D. Kotlára

Datum konání: 30. 10. 2021 15:00

Cimbálová muzika Dušana Kotlára po delší pauze opět v Horní Řasnici!

Oblíbení muzikanti vystoupí na sále kulturního domu v sobotu 30. října 2021.

Začátek vystoupení je v 15 hodin.

Upozornění!!!

Vzhledem k vývoji covidové situace spoléháme na zodpovědnost každého

návštěvníka akce vůči těm ostatním - budeme požadovat platný negativní

test nebo potvrzení o očkování.

Pak si budeme všichni moci v klidu užít odpoledne s hezkou muzikou.

Děkujeme za pochopení.

Obrázek neexistuje.

Ondřej Mucha

Datum konání: 09. 10. 2021 18:00

Dalším zcela novým vystupujícím v našem kostele bude druhou říjnovou sobotu Mgr. art. Ondřej Mucha, Dis - varhaník, umělecký ředitel Varhanního festivalu Karla Hejduška, absolvent Konzervatoře Evangelické akademie v Kroměříži, Univerzity v Hradci Králové a VŠ múzických umení v Bratislavě.

Náš kostel nemá zatím funkční varhany, proto náš host usedne za cembalo.

Pana Muchu doprovodí Anna Muchová - cembalo a Jan Tomanek - housle.

Koncert začne v 18 hodin a zazní na něm skladby barokních autorů.

Přijďte a nechte se potěšit krásnou hudbou.

Koncert proběhne za dodržení aktuálních proticovidových opatření. Předpokládáme u návštěvníků absolvované očkování nebo negativní test na covid.

Buďme, prosím, k sobě ohleduplní!

Obrázek neexistuje.

VIENTOMARERO

Datum konání: 11. 09. 2021 17:00

Pro blížící se měsíc září jsme pro vás připravili úplnou novinku - vystoupení dua "VIENTOMARERO", které tvoří manželé Michaela a Jiří Mecovi.

Uslyšíte skladby od baroka, přes klasicismus, romantismus, až po jihoamerickou hudbu.

Rozezní se klasická kytara a příčná flétna.

Těšíme se na vás a krásnou hudbu v sobotu 11. od 17 hodin v našem kostele a doufáme, že se nám do cesty nepostaví žádná nepříjemná překážka ....

Obrázek neexistuje.

IUVENTUS, GAUDE!

Datum konání: 28. 08. 2021 18:00

Iuventus, gaude! - dětský pěvecký soubor z Jablonce nad Nisou pod vedením sbormistra Tomáše Pospíšila - potřetí v hornořasnickém kostele!

Již dvakrát měli návštěvníci našeho kostela jedinečnou možnost poslechnout si tento úžasný soubor v plném nasazení.... a byli nadšeni.

Pokud chcete zažít čirou radost ze zpívání a společného sdílení, zavítejte v sobotu 28. srpna 2021 v 18 hodin na setkání s Iuventus, gaude! ....

.... a přijďte včas, bude nabito!

Soubor vystoupí benefičně na podporu našeho kostela.

Obrázek neexistuje.

ZRUŠENO

Datum konání: 28. 08. 2021 18:00

K naší veliké lítosti jsme nuceni zrušit plánované vystoupení dětského pěveckého souboru - Iuventus, gaude! letos nebude.

Nedošlo, bohužel, k odvolání přetrvávajících proticovidových opatření týkajících se velkých pěveckých souborů.

Věříme ale, že za rok bude situace příznivější...

Mariánská letní slavnost

Datum konání: 14. 08. 2021 10:00

V polovině srpna proběhne pravidelný celodenní program Mariánské letní slavnosti.

Dětem nabídneme dopolední pohádky s tvořivými dílničkami (10 h).¨

Odpolední program zahájí Poutní mše svatá, kterou povede Mons. Jan Baxant,

biskup litoměřický (15 h).

Následně proběhne žehnání křížku u kostela.

Pro milovníky vážné hudby je přichystáno koncertní vystoupení paní Věry

Kavanové - Poláchové, sólistky Divadla F. X. Šaldy v Liberci (17 h).

Na harfu ji doprovodí paní Markéta Doubravská, členka stejného divadla.

Večer se sejdeme v restauraci U Kostela na county (19 h).

Doufáme, že se nám nepostaví do cesty žádná překážka v podobě proticovidových opatření, že se budeme moci sejít a užít si příjemný den.

Těšíme se na společné letní setkání.

Obrázek neexistuje.

Honza Vopařil

Datum konání: 03. 07. 2021 18:00

Těšíme se po roční přestávce na hudební setkání s Honzou Vopařilem. O první prázdninové sobotě nabízíme tradiční vystoupení raspenavského písničkáře. Začínáme v 18 hodin.

Obrázek neexistuje.

Noc kostelů

Datum konání: 28. 05. 2021 18:00

V pátek 28. května 2021 proběhne další z řady Noci kostelů.

V minulém roce jsme se vzhledem k proticovidovým opatřením tohoto projektu neúčastnili.

Věříme, že letos budeme moci uskutečnit program alespoň v "přiměřeném režimu".

Jaký program bude možný, zjistíme s přibývajícím uvolňováním celkové situace.

Sledujte proto, prosím, naše web a fb stránky s aktuálními informacemi.

Obrázek neexistuje.

Noc kostelů - aktuálně

Datum konání: 28. 05. 2021 18:00

Vzhledem k vývoji proticovidových opatření proběhne u nás letošní Noc kostelů netradičně - bez kulturního programu.

Rádi Vás ale přivítáme k prohlídce kostela mezi 18. a 21. hodinou a pochlubíme se vším, co se nám za dva roky podařilo společnými silami zrestaurovat a vylepšit.

Předpokládáme, že všichni společně zachováme dosud platná proticovidová opatření.

Těšíme se na Vás!

Možnost občerstvení na terase v sousedství otevřené hospůdky.

Nejbližší otevřený kostel - v Jindřichovicích pod Smrrkem.

Den matek

Datum konání: 09. 05. 2021 00:00

Pravidelně se v tento čas setkáváme s hornořasnickými maminkami, abychom jim spolu s dětmi ze spádové MŠ a OÚ v naší obci popřáli k jejich svátku.

Stejně jako v loňském roce jim můžeme i letos poslat pouze virtuální kytičku a srdečné přání - pevné zdraví, spokojené dny a dostatečné množství pohlazení od těch nejbližších.

Obrázek neexistuje.

Nové jaro .... Velikonoce

Datum konání: 30. 04. 2021 00:00

Ani v tomto čase nastupujícího jara pro vás nemůžeme uspořádat žádný kulturní program.

Těšíme se ale, že to bude již brzy.

Přejeme všem vespolek radostné Velikonoce, pevné zdraví a pohodou naplněné jarní dny.

Obrázek neexistuje.

Rok 2021

Datum konání: 31. 01. 2021 00:00

Právě jsme vkročili do nového roku a přejeme si vzájemně, aby nám přinesl jen to dobré - pevné zdraví, správnou míru štěstí a spokojenosti... a k tomu tolik energie, abychom mohli být užiteční dobrým lidem kolem nás, tak jako jsou oni pevným bodem v našem životě...

Připojujeme srdečné poděkování za podporu a veškerou pomoc našemu spolku v roce 2020. Jenom tak můžeme pokračovat v naší činnosti.

Pozvání na pohádku

Datum konání: 25. 12. 2020 20:10

Tak jsme se dočkali!

Před dvěma lety natáčela v hornořasnickém kostele ČT pohádku "Hodinářův učeň" a my jsme se začali těšit, až ji na Vánoce uvidíme na hlavním programu.

Konečně se tak stane - 25.12. na programu ČT 1 ve 20:10.

Obrázek neexistuje.

Betlémské světlo

Datum konání: 24. 12. 2020 14:00

Současná covidová situace nám nedovoluje setkat se s Vámi o Štedrém dni na tradiční slavnostní mši v kostele.

Rádi Vás ale zveme k přivítání nové sošky Ježíška, kterou jsme nechali v letošním roce zhotovit a kterou umístíme na oltář právě v těchto předvánočních dnech. Z návštěvy kostela si můžete odnést ke štědrovečernímu stolu, jako každý rok, světlo z Betléma.

Kostel pro Vás bude otevřen na Štědrý den mezi 14. a 15. hodinou (při dodržení všech proticovidových bezpečnostních podmínek).

Srdečně a s pokorou děkujeme také touto cestou Mons. Janu Baxantovi a Biskupství litoměřickému za významnou pomoc našemu spolku při finančním vypořádání prací na sošce Ježíška. Stejně tak děkujeme i ostatním dárcům.

Obrázek neexistuje.

Cimbálovka Dušana Kotlára

Datum konání: 10. 10. 2020 15:00

Oblíbená Cimbálová muzika Dušana Kotlára z Liberce zahraje v Horní Řasnici.

Můžete si ji poslechnout, tentokrát v prostorách obecního kostela, v sobotu 10. října od 15 hodin.

Obrázek neexistuje.

zrušeno

Datum konání: 10. 10. 2020 15:00

V důsledku vývoje kovidové situace jsme s velikou lítostí nuceni zrušit plánovaný koncert Cimbálovky Dušana Kotlára, který se měl konat v sobotu 10. října 2020.

O dalších aktuálních změnách budeme informovat.

Basistova Dobrá Společnost

Datum konání: 26. 09. 2020 18:00

Koncert oblíbené Basistovy Dobré Společnosti proběhne letos 26. září.

Na závěr "Hudebního léta v kostele" nabízíme poslední zářijovou sobotu od 18 hodin hudební setkání s muzikanty Divadla F.X.Šaldy v Liberci pod vedením vždy radost a potěšení z hudby rozdávajícího Jana Basisty Novotného.

Obrázek neexistuje.

Iuventus, gaude!

Datum konání: 29. 08. 2020 18:00

"Iuventus, gaude!" po roce opět v Horní Řasnici.

Poslední sobotu v měsíci srpnu se cestou domů ze svého letního soustředění v Novém Městě pod Smrkem u nás zastaví dětský pěvecký soubor z Jablonce nad Nisou. V loňském roce, při své první návštěvě Horní Řasnice, nadchl svým uměním zcela zaplněný obecní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie.

Jsme velice poctěni a potěšeni, že i letos můžeme návštěvníkům našich kulturních akcí nabídnou hudební zážitek nejvyšší úrovně. Za to děkujeme vstřícnosti dětí a laskavosti sbormistra souboru pana Tomáše Pospíšila.

Koncert začne v 18 hodin.

Obrázek neexistuje.

Léto v kostele 2020

Datum konání: 15. 08. 2020 09:00

Jsme rádi, že Vás - návštěvníky a příznivce kostela v Horní Řasnici - můžeme opět pozvat na kulturní program.

Po delší odmlce Vám nabízíme "Léto v kostele 2020".

Zahájíme ho v sobotu 4. července. Od 18 hodin uslyšíte folkové rozjímání Honzy Vopařila.

Další akcí bude tradiční "Mariánská letní slavnost" v sobotu 15. srpna. Nabídneme Vám bohatý celodenní program, ve kterém se můžete těšit na poutní mši, vystoupení paní Věry Kavanové Poláchové, dua Cricket and Snail, pohádku pro děti či posezení v hospůdce.

V sobotu 26. září zavítá do našeho kostela oblíbená Basistova dobrá společnost. Předpokládaný začátek je v 18 hodin.

Další - podrobnější informace k jednotlivým akcím sledujte, prosím, aktuálně na našich webových stránkách, fb a plakátech.

Velice se těšíme na Vaši návštěvu.

Obrázek neexistuje.

Mariánská letní slavnost

Datum konání: 15. 08. 2020 09:00

Jako každý rok zveme zájemce - poutníky, děti, milovníky vážné hudby, šansonů, židovských a národních písní,stejně tak jako příznivce sousedského posezení v hospůdce k návštěvě kostela v Horní Řasnici.

V sobotu 15. srpna 2020 proběhne naše tradiční "Mariánská letní slavnost".

Kostel otevřeme pro návštěvníky v 9 hodin.

V 10:30 začne poutní mše, kterou bude celebrovat arciděkan R.D. Mgr. Radek Jurnečka, správce Farnosti v Novém Městě pod Smrkem.

Od 17 hodin uvidí děti pohádku "O pyšné žirafě" divadla Matýsek (sál hospůdky).

Ve stejnou dobu začne koncert - pěvecké vystoupení paní Věry Poláchové - Kavanové za doprovodu Pavla Jeníčka (trubka) a Petra Tomáše (klávesy) - v kostele.

Závěr kulturního programu dne bude patřit duu Cricket and Snail manželů Carlson, v jehož podání si můžete vychutnat národní písně ze všech koutů světa.(kostel)

Mariánskou slavnost uzavřeme posezením v místní hospůdce.

Přijďte si prohlédnout náš kostel, potěšit se hudbou různých žánrů nebo se s dětmi poučit z pohádkového příběhu.

Ke společnému večernímu posezení v místní hospůdce si přejme hodně pohody!

Obrázek neexistuje.

Zrušení akcí

Datum konání: 30. 04. 2020 00:00

V důsledku právě probíhající pandemie v České republice pozastavujeme konání našich kulturních akcí do odvolání.

Ples pro Ježíška - zrušen

Datum konání: 28. 03. 2020 20:00

Z R U Š E N O

V pořadí již 4. benefiční ples proběhne v sobotu 28. března 2020.

Letos ho věnujeme Ježíškovi - sošce, která chybí v rukou větší sochy sv. Josefa na hlavním oltáři kostela.

Veškerý výtěžek z plesu věnujeme na pokrytí alespoň části sumy, kterou bude na vyřezání sošky potřeba vynaložit. I v případě, že uspějeme s žádostí o dotaci u LK, nepostihne tato celkové finanční náklady na dílo.

Velice si vážíme toho, že nás opět podpoří oblíbený Fband.

Přijďte se pobavit, zatančit si a navíc pomoct dobré věci.

Obrázek neexistuje.

Slet řasnických andělů

Datum konání: 15. 02. 2020 14:00

Jako každý rok se sejdeme na začátku nového roku s řasnickými anděly.

Chceme jim poděkovat a odměnit je za jejich přízeň, pomoc a podporu.

Zamyslíme se nad uplynulým rokem 2019, zhodnotíme, co se povedlo a co třeba zase tolik ne... A vybereme společně akci, která se nejvíce líbila.

V sobotu 15. února 2020 ve 14 hodin na sále Kulturního domu "U Kostela" v Horní Řasnici. Hudební doprovod zajistí oblíbený C-Styl.

Obrázek neexistuje.

Nový rok 2020

Datum konání: 31. 01. 2020 00:00

Rok 2019 se blíží ke svému závěru. To je čas, kdy všeobecně bilancujeme a hodnotíme. Rok právě končící byl naplněn akcemi, které jsme rádi připravovali pro návštěvníky našeho kostela a činí nám veliké potěšení, že na ně po celý rok v hojném počtu přicházeli. Tím nám nejlépe dávali vědět, že naše činnost má smysl.

Opět jsme se při jejich organizování i ostatní naší činnosti mohli vždy spolehnout na ochotné pomocníky. Patří jim naše vděčné díky.

Budeme se těšit na další společná setkávání při krásné hudbě či jiných příležitostech.

Do blížícího se roku 2020 si vzájemně popřejme pevné zdraví, hodně štěstí a spoustu dalších setkání.

Štědrý den v kostele

Datum konání: 24. 12. 2019 14:00

Zveme Vás na tradiční vánoční setkání do kostela v Horní Řasnici, které se uskuteční na Štědrý den ve 14 hodin.

Sváteční slova P. Šimona Hamzy a betlémské světlo nás vyprovodí na cestu ke stědrovečernímu stromečku.

Pohoda v kostele

Datum konání: 21. 12. 2019 18:00

Advent roku 2019 se blíží ke čtvrté neděli. V tom čase se pravidelně setkáváme v našem kostele s pěveckým sborem Pohoda ze sousední vesnice Jindřichovice pod Smrkem. I letos se můžeme potěšit vánočními koledami a písněmi v jeho podání, zastavit se alespoň na chvilku v předvánočním shonu a nasát tu správnou sváteční pohodu.

Poslední letošní společné setkání v našem kostele Vám nabízíme na Štědrý den ve 14 hodin. Přijďte si pro betlémské světlo!

Obrázek neexistuje.

Adventní posezení pro seniory

Datum konání: 14. 12. 2019 14:00

V sobotu 14. prosince se sejdeme tradičně s hornořasnickými seniory k předvánočnímu pobesedování. Svým vystoupením nás společně potěší děti z MŠ v Dolní Řasnici. Začínáme ve 14 hodin.

Advent 2019

Datum konání: 30. 11. 2019 16:00

Adventní program v Horní Řasnici je tradičně bohatý, na jeho tvorbě se i letos podílejí obec a spolky. Zahájíme ho tradičním setkáním s Honzou Vopařilem, Janou Hillebrandovou, Bárou a folkovými Vánocemi a zakončíme společným zastavením se v kostele na Štědrý den.

Vyberte si z naší nabídky a užijte si krásný adventní čas.

Obrázek neexistuje.

Pozastevené konání akcí

Datum konání: 30. 11. 2019 00:00

Z důvodu probíhající pandemie jsme zrušili naše pravidené kulturní akce až do odvolání.

Slavnostní mše

Datum konání: 16. 11. 2019 11:00

V sobotu 16. listopadu 2019 Vás zveme do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici na slavnostní mši ZA VLAST, kterou si připomeneme 30. výročí sametové revoluce. Zároveň přivítáme nové oltářní andílky.

Mši povede R. D. Mgr. Šimon Hamza, administrátor Farnosti v Novém Městě pod Smrkem.

Zazpívají : Chrámový sbor od sv. Antonína Paduánského v Liberci pod vedením Alexandry Dastychové a Chrámový sbor od sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou za doprovodu Rolfa Bartosche.

Začátek mše je v 11 hodin.

Obrázek neexistuje.

V hudbě život Čechů

Datum konání: 26. 10. 2019 17:00

101. výročí založení republiky si připomeneme komponovaným pořadem "V hudbě život Čechů" , který bude tematicky čerpat ze života a díla Bedřicha Smetany - sál Kulturního domu "U Kostela", 17 hod. Půl hodiny před začátkem pořadu se sejdeme k slavnostnímu předání obecní lavičky - Strom republiky (u KD), 16:30.

Obrázek neexistuje.

Carolan´s Dream

Datum konání: 28. 09. 2019 18:00

Po úžasném vystoupení dětského pěveckého souboru IUVENTUS, GAUDE! nabízíme návštěvníkům hornořasnického kostela další hudební lahůdku - poetické vystoupení hudebního uskupení BARBARUNA : "Carolan´s Dream". V sobotu 28. září zazní tradiční písně z Irska, Skotska, Anglie a Skandinávie za doprovodu netradičních nástrojů, jako je např. nyckelharpa, gemson, šalmaje …

Základní obsazení skupiny tvoří Kamil "Šedovous" Kaiser a Martina Štraufová, ale můžeme být i překvapeni momentálními obměnami.

Začínáme v 18 hodin.

Obrázek neexistuje.

Iuventus, gaude!

Datum konání: 31. 08. 2019 18:00

Poslední srpnový den - v sobotu 31. - zavítá do našeho kostela vzácný host, dětský pěvecký sbor "Iuventus, gaude!" ze ZUŠ v Jablonci n.N., pod vedením sbormistra Tomáše Pospíšila. Svoje pěvecké umění nabídne návštěvníkům hornořasnického kostela na závěr oblíbeného letního soustředění v Novém Městě pod Smrkem. Ve spolupráci s dirigentem Markem Štrynclem, uměleckým vedoucím souboru "MUSICA FLOREA", zazní nově nastudované oratorium G. F. Händela "Mesiáš".

Nenechte si ujít tuto mimořádnou příležitost!

Obrázek neexistuje.

Mariánská letní slavnost

Datum konání: 17. 08. 2019 09:00

Tradiční Mariánskou slavnost jsme v tomto roce naplánovali na sobotu 17. srpna. Její program zahájíme otevřením kostela pro všechny zájemce ráno v 9 hodin, v 11 hodin se setkáme s panem farářem při poutní mši, do hospůdky U Kostela zavítají na besedu herci, kteří se zúčastnili natáčení pohádky Hodinářův učeň v našem kostele - začátek ve 14 hodin, hodinu poté začne na stejném místě pohádka pro děti v podání Dariny Martinovské z divadla HAD, v 16 hodin vystoupí v kostele paní Věra Poláchová (soprán) v doprovodu harfy (Markéta Doubravská). Sváteční program zakončíme, také tradičně, sousedským posezením v hospůdce. Hudební nástroje a chuť si zazpívat vítány.

Obrázek neexistuje.

Kaya

Datum konání: 27. 07. 2019 19:00

Kaya opět v Horní Řasnici!

Již tradiční vystoupení písničkářky Karly Salabové v našem kostele se uskuteční v sobotu 27. července 2019 od 19 hodin. Doprovod - Tomáš Nezdara, basová Kytara.

Obrázek neexistuje.

Hudební léto - Honza Vopařil

Datum konání: 13. 07. 2019 19:00

V sobotu 13. července pokračuje program Hudebního léta v kostele - 2019 vystoupením Honzy Vopařila. Uslyšíte písničky autorské i známé skladby přejaté. Přijďte se naladit na tu správnou prázdninovou notu. Začínáme v 19 hodin.

Obrázek neexistuje.

Hudební léto v kostele

Datum konání: 15. 06. 2019 19:00

V sobotu 15. června zahájíme letošní tradiční Hudební léto v kostele. Na prvním koncertě, který začne v 19 hodin, přivítáme umělce z Divadla F. X. Šaldy v Liberci - Zuzku Tipkovou (hoboj, anglický roh), Marcelu Mikoláškovou (housle), Lucii Havlíčkovou (fagot), Viléma Valkouna (klavír), Miloše Bařinku (viola) a Jana Basistu Novotného (kontrabas a průvodní slovo). Zazní skladby J. M. Haydna, L. v. Beethovena a W. A. Mozarta. Koncert zcela určitě nabídne krásnou hudbu v podání nadšených a přesvědčivých interpretů.

Obrázek neexistuje.

Noc kostelů

Datum konání: 24. 05. 2019 18:00

Noc kostelů se v letošním roce uskuteční v pátek 24. května. Její program zahájíme v 18 hodin promluvou pana faráře Mgr. Šimona Hamzy. V 18 h a 15 min. zazní koncert Terezy Jandurové a Viléma Valkouna. Na 20. h jsme naplánovali loučení s oltářem sv. Jana Nepomuckého. Od 21. h začne koncertní vystoupení Vladimíry Sanvito, ve kterém uslyšíme výběr ze suit J.S.Bacha za doprovodu violoncella. Ve 22 h Vám nabídneme prostor pro ztišení a rozjímání.

Obrázek neexistuje.

Velikonoční mše

Datum konání: 20. 04. 2019 10:00

Velikonoční setkání s panem farářem Šimonem Hamzou se uskuteční letos v kapli Panny Marie Sněžné v Horní Řasnici - Srbské a to v sobotu 20. dubna v 10 hodin dopoledne. V tento den proběhne zároveň vysvěcení opraveného křížku před kaplí.

Obrázek neexistuje.

Country večer

Datum konání: 13. 04. 2019 20:00

Spolek pro obnovu kostela zve na country večer v Horní Řasnici.

Po loňském úspěšném vystoupení je tu zase MECHECHE BAND a s ním procházka od bluegrassu do úžasu aneb greenhorni v Čechách.

V sobotu 13. dubna 2019 od 20 hodin opět na sále kulturního domu v Horní Řasnici, tj. v restauraci U Kostela.

Obrázek neexistuje.

Vítání jara

Datum konání: 30. 03. 2019 15:00

V sobotu 30. března přivítáme společně letošní jaro. Podpoří nás oblíbená Cimbálovka Dušana Kotlára. Sejdeme se na sále Kulturního domu v Horní Řasnici a začínáme v 15 hodin.

Obrázek neexistuje.

Benefiční ples

Datum konání: 09. 03. 2019 20:00

Již 3. benefiční ples pořádáme v sobotu 9. března 2019 na sále Kulturního domu v Horní Řasnici. Začínáme ve 20 hodin. Letos věnujeme veškerý výtěžek do veřejné sbírky, kterou organizuje OÚ v Horní Řasnici pro pořízení nových hodin na věž obecního kostela. K tanci a pohodě zahraje Fband pod vedením pana doktora Ferlese. Čeká na Vás bohatá tombola a skupina šikovných mladých tanečníků, kteří určitě předvedou "jak na to".

Obrázek neexistuje.

Slet řasnických andělů

Datum konání: 02. 02. 2019 14:00

V sobotu 2. února 2019 se koná již 4. slet řasnických andělů - setkání s Vámi všemi, kdo navštěvujete pravidelně naše kulturní pořady, podporujete nás finančně, dobrým slovem a prací svých šikovných rukou, abychom Vám mohli vyjádřit naše poděkování. Sejdeme se ve 14 hodin na sále Kulturního domu v Horní Řasnici, k tanci a poslechu zahraje C-Styl.

Obrázek neexistuje.

Andělé na oltář

Datum konání: 31. 01. 2019 00:00

Na krásně zrestaurovaném hlavním oltáři našeho kostela chybí andělé, kteří byli před lety odcizeni.

V pražském ateliéru se právě vyrábějí noví a chystají se k nám vrátit.

Hledáme touto cestou dobré lidi, kteří by jim pomohli usednout na své místo.

Děkujeme.

Obrázek neexistuje.

Poděkování

Datum konání: 05. 01. 2019 00:00

Rok 2018 se chýlí ke konci. Když se ohlédneme za všemi akcemi, které jsme v něm uskutečnili, vidíme především návštěvníky, kteří k nám přicházejí (jsme velice rádi, že mnoho z nich opakovaně) a dobré lidi, kteří nám pomáhají. Bez nich bychom se neobešli.

Všem srdečně děkujeme a do nového roku 2019 přejeme pevné zdraví, tu správnou dávku štěstí a spokojenost.

Těšíme se opět na společná setkávání!

Vánoční mše

Datum konání: 24. 12. 2018 14:00

Tradiční odpolední mše na Štědrý den s betlémským světlem začne v našem kostele ve 14 hodin.

Adventní setkání s Pohodou

Datum konání: 15. 12. 2018 18:00

O třetím adventním víkendu se sejdeme s Pohodou, pěveckým sborem z Jindřichovic pod Smrkem. Přijďte si užít chvilky klidu, předvánoční nálady a zpěvu. Nabízíme pohodu s Pohodou!

Obrázek neexistuje.

Advent

Datum konání: 02. 12. 2018 17:00

Do přípravy letošního adventního programu v Horní Řasnici se spolu s námi zapojily i OÚ a nově vzniklý Okrašlovací spolek. Zahájíme nově na 1. adventní neděli (2.prosince) v 17 h rozsvícením vánočního stromku, u obchodu. Honzu Vopařila spolu s Janou Hillebrandovou a Bárou uvidíte a uslyšíte následující (tedy 2. adventní) neděli 9.prosince v 17 hodin v kostele. S jindřichovickým pěveckým souborem "Pohoda" se sejdeme, jako obvykle, třetí adventní víkend, v sobotu 15.prosince v 18 h v kostele. Následující den, v neděli 16. prosince, zveme všechny řasnické "dříve narozené" na tradiční předvánoční posezení do zasedací místnosti OÚ. Začátek je ve 14 h. V pondělí 24. prosince zavítejte do kostela na Štědrovečerní bohoslužbu s koledami a betlémským světlem. Ve 14 h.

Přejeme Vám krásný a poklidný předvánoční čas.

Obrázek neexistuje.

Růže mezi trním

Datum konání: 17. 11. 2018 17:00

Po dopoledním slavnostním vysvěcením kostelní vitráže se v podvečer sejdeme na sále Kulturního domu v Horní Řasnici s oblíbenými "Růžemi mezi trním". Zveme Vás k tanci nebo jen k poslechu oblíbených skladeb, příjemných a náladových melodií a k posezení v dobré společnosti.

Obrázek neexistuje.

Svěcení vitráže Alžběty Durynské

Datum konání: 17. 11. 2018 11:00

V sobotu 17. listopadu 2018 se uskuteční v našem obecním kostele slavnostní Mše svatá, při které vysvětí Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, letos zrestaurovanou okenní vitráž Alžběty Durynské. Svěcení proběhne za účasti vzácných hostů, kterými jsou např. hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta nebo zástupci maďarského a německého velvyslanectví v Praze. Začátek mše je v 11 hodin.

Obrázek neexistuje.

Lípa republiky

Datum konání: 28. 10. 2018 10:00

Sté výročí založení Československé republiky oslavíme zasazením lípy - symbolu naší státnosti,národní příslušnosti a historie - na pozemku naší obce. Našli jsme pro ni pěkné místo v centru dění Horní Řasnice, v blízkosti obecního kostela,kulturního domu, ale i obecního úřadu. Malá slavnost spojená se samotným vysazením lípy se koná v neděli 28. října 2018 od 10 hodin, sejdeme se před budovou kulturního domu. Pokud nebudete příliš pospíchat k slavnostnímu obědu, pobuďte s námi, prožijeme spolu tento sváteční okamžik a dobrý pocit ze společně vykonaného díla nás určitě potěší. Čaj a káva budou zajištěny, něco malého k přikousnutí z Vaší kuchyně vítáno.

Obrázek neexistuje.

Markéta Nikendey a Grande rande

Datum konání: 22. 09. 2018 18:00

V sobotu 22.září 2018 zavítá do hornořasnického kostela opět po roce písničkářka Markéta Nikendey se svým Grande rande. Začátek vystoupení je v 18 hodin.

Obrázek neexistuje.

Září v kostele

Datum konání: 15. 09. 2018 18:00

Na měsíc září jsme pro Vás připravili 2 hudební akce : 15. zavítá do našeho kostela opět Jan Basista Novotný, který nás provede barokní hudbou. Týden nato si budete moci poslechnout písničky v podání Markéty Nikendey, kterou doprovodí její Grande rande. Začátek obou koncertů je jako obvykle v 18 hodin.

Obrázek neexistuje.

Mariánská letní slavnost

Datum konání: 18. 08. 2018 09:00

V sobotu 18. srpna 2018 Vás srdečně zveme do Horní Řasnice na Mariánskou letní slavnost. Její program začne dopoledne nabídkou svátosti smíření, po které bude následovat poutní mše. V odpoledních hodinách potěšíme návštěvníky bohatým kulturním programem : pohádkou pro děti, koncertním vystoupením paní Věry Poláchové a pana Jiřího Horčičky, dále písničkářského dua Carlson. Den zakončíme sousedským posezením v hospůdce U Kostela, které nám zpříjemní kytary.

Obrázek neexistuje.

Honza Vopařil

Datum konání: 28. 07. 2018 18:00

Další pořad v rámci Hudebního léta v kostele jsme pro Vás připravili na sobotu 28.07.2018. Od 18 hodin vystoupí Honza Vopařil.

Obrázek neexistuje.

KAYA

Datum konání: 07. 07. 2018 18:00

Vystoupení oblíbené písničkářky v rámci 6. Hudebního léta v kostele se uskuteční v sobotu 7.7.2018 od 18 hodin. Upozornění k termínům našich koncertů : vystoupení Honzy Vopařila bude 28.7.2018, nikoliv 4.8., jak uvádí plakátek. Jeho začátek je beze změny, tedy od 18 hodin.

Obrázek neexistuje.

Vítání léta

Datum konání: 23. 06. 2018 18:00

V sobotu 23.června 2018 od 18 hodin proběhne zahajovací koncert 6. hudebního léta v kostele. Vystoupí kvarteto Ad Libitum. Pro ty z Vás, kteří jste již zahlédli nějaké plakátky k této akci, opravujeme: nevystoupí Krokovo kvarteto, jak jsme dříve napsali, ale kvarteto Ad Libitum. Za vzniklou chybu se velice omlouváme a děkujeme za pochopení.

Obrázek neexistuje.

NOC PO NOCI

Datum konání: 26. 05. 2018 19:00

Letos otevřeme poprvé pro zájemce také Kapli Panny Marie Sněžné v Srbské. Upozornění :směrem z Horní Řasnice do Srbské je na silnici umístěna dopravní značka "Zákaz vjezdu", pro návštěvníky naší akce NEPLATÍ. Odvolejte se na náš spolek.

Obrázek neexistuje.

Noc kostelů

Datum konání: 25. 05. 2018 17:30

Opět po roce zveme všechny zájemce na Noc kostelů. Nabízíme prohlídku obecního kostela, přednášku PhDr. Milana Svobody o jeho historii, koncert umělců Divadla F. X. Šaldy v Liberci...

Obrázek neexistuje.

Vítání jara

Datum konání: 21. 04. 2018 17:00

Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici zve srdečně na vítání jara, tentokrát ve stylu country. V sobotu 21. dubna 2018 na sále Kulturního domu U Kostela, začínáme v 17 hodin.

Obrázek neexistuje.

Velikonoční mše

Datum konání: 31. 03. 2018 14:00

Velikonoční mše se svěcením pokrmů se uskuteční v obecním kostele v Horní Řasnici v sobotu 31.března od 14 hodin.

Benefiční ples pro Betynku

Datum konání: 10. 03. 2018 20:00

V sobotu 10. března 2018 pořádáme druhý benefiční ples, tentokrát pro Betynku. Rádi bychom zopakovali úspěšnou akci z loňského roku, kdy jsme se snažili vytěžit finanční prostředky na opravu okenních vitráží v obecním kostele. Ještě nám zbývají dvě poslední, které potřebují restaurátorský zásah, aby se zaskvěly ve své původní kráse. Přijďte si zatančit a zároveň podpořit dobrou věc. Zahraje nám oblíbený Fband. Začínáme ve 20 hodin.

Obrázek neexistuje.

3. Slet Řasnických andělů

Datum konání: 17. 02. 2018 14:00

Řsničtí andělé, již potřetí Vás zveme k posezení s příjemnou hudbou k poslechu i tanci jako poděkování za Vaši pomoc, spolupráci a podporu.

Obrázek neexistuje.

vánoční mše

Datum konání: 24. 12. 2017 14:00

Ke sváteční mši se sejdeme s panem farářem na Štědrý den ve 14 hodin v obecním kostele.

Obrázek neexistuje.

Zpívání s Pohodou

Datum konání: 16. 12. 2017 18:00

Zveme na Pohodu. Přijďte si zazpívat příjemné písničky, nejen vánoční, s jindřichovickým pěveckým sborem Pohoda.

Obrázek neexistuje.

Výstavka obrázků

Datum konání: 09. 12. 2017 15:00

Přijďte se podívat na již probíhající výstavku obrázků, které byly namalovány pravou mozkovou hemisférou. Nejbližší příležitost máte 9. prosince na sále hospůdky U Kostela nebo každý den v restauraci stejné hospůdky.

Obrázek neexistuje.

Advent s cimbálovkou

Datum konání: 09. 12. 2017 15:00

Na druhou adventní neděli (u nás sobotu)se již podruhé sejdeme s Cimbálovkou Dušana Kotlára.

Obrázek neexistuje.

Advent - zahájení

Datum konání: 02. 12. 2017 17:00

Adventní program letošního roku zahajujeme tradičně první adventní neděli(u nás v sobotu)2. prosince s Honzou Vopařilem Janou Hillebrandovou. Zveme Vás na folkové koledy a zpívání.

Obrázek neexistuje.

Večer se swingem

Datum konání: 18. 11. 2017 18:00

Zveme všechny příznivce hudebního uskupení "Růže mezi trním" na další pohodové setkání. Opět také s Markétou Tallerovou.

Obrázek neexistuje.

Svěcení oltáře

Datum konání: 17. 11. 2017 10:00

Vysvěcení obnoveného hlavního oltáře v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici uzavře několikaleté úsilí o restaurování této barokní krásy.

Obrázek neexistuje.

Markéta Nikendey a Grande Rande

Datum konání: 07. 10. 2017 18:00

Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici zve všechny zájemce k poslechu příjemné náladové hudby.

Obrázek neexistuje.

Svatováclavský koncert

Datum konání: 23. 09. 2017 18:00

Zveme všechny příznivce vážné hudby na další krásný koncert, zazní skladby českých autorů.

Obrázek neexistuje.

Hornořasnické šachování

Datum konání: 23. 09. 2017 10:00

Všechny zájemce o hru šachů zveme na sobotu 23.září do hospůdky U Kostela. Můžete si zahrát, poradit hráčům, podívat se, jak se šachy hrají nebo jen tak pobýt v dobré společnosti.

Obrázek neexistuje.

Cricket a Snail

Datum konání: 02. 09. 2017 18:00

Zveme Vás k poslechu náladových písní slunné Francie, drsného Irska, vzdálených krajin židovských .... a mnoha dalších.

Obrázek neexistuje.

Hudební léto v kostele

Datum konání: 19. 08. 2017 18:00

Obrázek neexistuje.

Mariánská letní slavnost

Datum konání: 19. 08. 2017 12:00

V Horní Řasnici letos již potřetí.

Obrázek neexistuje.

Noc kostelů

Datum konání: 09. 06. 2017 17:30

Fotografická a výtvarná soutěž

Obrázek neexistuje.

Noc kostelů

Datum konání: 09. 06. 2017 17:30

Pro návštěvníky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici připravujeme bohatý program již 5. Noci kostelů.

Obrázek neexistuje.

Rety plné operety

Datum konání: 20. 05. 2017 17:00

Vystoupení paní Věry Poláchové Kavanové, sólistky opery DFXŠ Liberec, za klavírního doprovodu pana Jiřího Horčičky, emeritního klavíristy orchestru Gustava Broma i Karla Vlacha

Obrázek neexistuje.

Vítání jara

Datum konání: 21. 04. 2017 17:00

Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici zve srdečně k vítání jara, tentokrát ve stylu country. Na sále Kulturního domu U Kostela v sobotu 21. dubna 2018 od 17 hodin.

Obrázek neexistuje.

Dokonalá svatba

Datum konání: 14. 04. 2017 19:00

Na Velký pátek zavítá do Horní Řasnice Divadelní soubor Vojan z Hrádku nad Nisou s veselohrou Dokonalá svatba

Obrázek neexistuje.

Vítání jara s Matyldou a Tyldou

Datum konání: 01. 04. 2017 15:00

V sobotu na Apríla přivítáme jaro opět a Matyldou a Tyldou. Přijďte si pro dobrou náladu, poslechnout si a zazpívat pěkné písničky.

Obrázek neexistuje.

Benefiční ples pro Anděla Páně

Datum konání: 04. 03. 2017 19:00

Taneční večer pro zájemce o dobré potančení, pohodovou hudbu a příjemnou společnost.

Obrázek neexistuje.

Druhý slet andělů

Datum konání: 11. 02. 2017 14:00

Na sobotu 11. února 2017 jsme svolali již druhý slet Řasnických andělů, abychom jim poděkovali za jejich přízeň v nedávno uplynulém roce 2016.

Obrázek neexistuje.

Advent v kostele

Datum konání: 18. 12. 2016 18:00

Adventní program začínáme na první adventní sobotu folkovým zpíváním Honzy Vopařila a Jany Hillebrandové

Obrázek neexistuje.

večer v rytmu swingu

Datum konání: 12. 11. 2016 17:00

Zveme příznivce swingu a dobré hudby na příjemné posezení i tanec. Zahrají Růže mezi trním

Obrázek neexistuje.

Koncert Terezy Jandurové a Viléma Valkouna

Datum konání: 15. 10. 2016 17:00

Program koncertu

W. A. Mozart - Alleluja (Exsultate, jubilate)

L. van Beethoven - Sonáta C dur op.53 „Valdštejnská“, 1.věta

písně americké

arr. W. Roberts O Shenandoah

S. Barber Sure on This Shining Night

S.Barber Secrets of the Old

arr. P. M. Liebergen Amazing Grace

F. Chopin Fantasie impromptu cis moll op.66

písně španělské

J. Turina Homenaje a Lope de Vega

1. Cuando tan hermosa os miro

2. Si con mis deseos

3. Al val de Fuente Ovejuna

F. Chopin - Nokturno fis moll op.48, č.2

G. F. Handel - Da tempeste il legno infranto (Giulio Cesare)

Tereza Jandurová - zpěv

Vilém Valkoun - klavír

Obrázek neexistuje.

Koncert Markéty Nikendey

Datum konání: 17. 09. 2016 18:00

Obrázek neexistuje.

4. HUDEBNÍ LÉTO V KOSTELE

Datum konání: 20. 08. 2016 18:00

Obrázek neexistuje.

Noc kostelů

Datum konání: 10. 06. 2016 18:00

Obrázek neexistuje.

Honza Vopařil

Datum konání: 21. 05. 2016 17:00

Obrázek neexistuje.

Když se zhasne

Datum konání: 16. 04. 2016 18:00

Obrázek neexistuje.

Vítání jara a svátek Josef

Datum konání: 19. 03. 2016 15:00

Obrázek neexistuje.

První slet Řasnických Andělů

Datum konání: 06. 02. 2016 17:00

Svoláváme všechny příznivce kostela v Horní Řasnici, kteří svojí činností ( peněžní podporou, návštěvami koncertů a kulturních akcí nebo podílem na jejich přípravě ) podporují naše sdružení a stávají se tedy Řasnickými Anděly. Zveme také ty, kdo si chtějí posedět v příjemné společnosti a při hezké hudbě.

Obrázek neexistuje.

Anděl pro Řasnici

Datum konání: 31. 12. 2015 23:59

Touto akcí navazujeme la loňskou akci Anděl pro Řasnici, která vyvrcholila aukcí výtvarných děl známých osobností České republiky a našemu kostelu vynesla 27 700 Kč, které plánujeme v roce 2015 použít na opravu oltářního obrazu.

Obrázek neexistuje.

Advent 2015

Datum konání: 29. 11. 2015 17:00

Obrázek neexistuje.

Růže mezi trním

Datum konání: 15. 11. 2015 17:00

Obrázek neexistuje.

Krokova kvarteta

Datum konání: 17. 10. 2015 15:00

Obrázek neexistuje.

Dobře utajený koncert

Datum konání: 26. 09. 2015 20:00

Obrázek neexistuje.

Mariánská letní slavnost

Datum konání: 15. 08. 2015 15:30

Obrázek neexistuje.

Hudební léto v kostele

Datum konání: 28. 06. 2015 17:00

Obrázek neexistuje.

Řasnický Svatojánek

Datum konání: 20. 06. 2015 18:00

Oslava letního slunovratu aneb putování s dětmi za pokladem a svatojánským ohněm.

Obrázek neexistuje.

3. Noc kostelů

Datum konání: 29. 05. 2015 16:00

Obrázek neexistuje.

Posezení, zpívánky i taneček s Cimbálkou Duša

Datum konání: 18. 04. 2015 15:00

Obrázek neexistuje.

Nedělní setkávání

Datum konání: 12. 04. 2015 10:00

Obrázek neexistuje.

Vítání jara, tentokrát s Matyldou a Tyldou

Datum konání: 21. 03. 2015 15:00

Obrázek neexistuje.

Advent 2014

Datum konání: 30. 11. 2014 17:00

Obrázek neexistuje.

Růže mezi trním

Datum konání: 15. 11. 2014 17:00

Obrázek neexistuje.

Vystoupení Smyčcového kvarteta Ad Libitum

Datum konání: 18. 10. 2014 17:00

Obrázek neexistuje.

Cimbálka Dušana Kotlára

Datum konání: 20. 09. 2014 17:00

Basistova dobrá společnost – klasika

Datum konání: 06. 09. 2014 17:00

Petr Kopejska – kytara, zpěv

Datum konání: 23. 08. 2014 20:00

Roman Piroch – kytara, zpěv

Datum konání: 09. 08. 2014 20:00

Cricket & Snail

Datum konání: 19. 07. 2014 19:00

Obrázek neexistuje.

Honza Vopařil - kytara, zpěv

Datum konání: 19. 07. 2014 17:00

Léta vábení

Datum konání: 14. 06. 2014 17:00

Obrázek neexistuje.

Noc kostelů

Datum konání: 23. 05. 2014 18:00

Kulturní program spojený s rozjímáním a prohlídkou kostela věnovaný tématice Noc kostelů. Začneme promluvou P. Václava Umlaufa SJ, ekumenický rozhovor s ním povede evengelický farář Jaroslav Raich. Následovat bude koncert vážné hudby v podání členek orchestru Divadla F.X.Šaldy v Liberci, dále pak vystoupení písničkářky K. Salabové. Program zakončíme verši v podání Š. Raichové.Mimo jiné umožníme návštěvníkům a zájemcům prohlídku kostela a přilehlých prostor, jako je věž  nebo sakristie.

Obrázek neexistuje.

Koncert ke Dni matek

Datum konání: 10. 05. 2014 14:00

Vystoupení žáků Základní školy v Dolní Řasnici a žáků Základní umělecké školy v Novém Městě pod Smrkem při příležitosti svátku Dne matek, které se uskuteční v sobotu 10.5.2014 od 14 hodin v budově kostela v Horní Řasnici.Srdečně zveme všechny maminky, tetičky, babičky ..... a ostatní zájemce.

Obrázek neexistuje.

Ples pro Anděla Páně

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

V sobotu 4.3.

Obrázek neexistuje.

5. Hudební léto v kostele 2Ol7

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

Letošní Hudební léto v kostele zahájí svůj program 24. června a potrvá až do 2. září. Pro milovníky krásné hudby máme připravenu bohatou nabídku opravdových lahůdek. Zveme Vás k jejich ochutnávce.

Obrázek neexistuje.

5. Hudební léto v kostele 2Ol7

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

Pro zájemce o kvalitní hudbu zveme do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici na skladby z vážné hudby, tvorbu písničkářů, šansony .....

Obrázek neexistuje.

5. Hudební léto v kostele 2Ol7

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

Milovníky kvalitní hudby zveme do kostela v Horní Řasnici na skladby vážné hudby, tvorbu písničkářů, šansony, lidovou hudbu z různých zemí...

Obrázek neexistuje.

Mariánská letní slavnost

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

Všem zájemcům, kolemjdoucím a poutníkům nabízíme bohatý program v Horní Řasnici.

Obrázek neexistuje.

Maríánská letní slavnost

Datum konání: 30. 11. -0001 00:00

|Zveme všechny zájemce, kolemjdoucí a poutníky na bohatý program do Horní Řasnice.

Obrázek neexistuje.

Blížící se akce:

Hudební léto v kostele 2024

29. 06. 2024 18:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00