Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Plánované rekonstrukce

Oltář sv. Jana Nepomuckého

V letošním roce bychom rádi zahájili restaurátorské práce na bočním oltáři. Ten je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému a nachází se v dosti špatném stavu. Některé jeho části chybí, z jeho vrcholu zmizely sošky andílků, dřevo je napadeno červotočem... Předpokládané práce budou časově náročné a finančně nákladné, proto byly rozplánovány do 3 etap a spolek podal žádost o dotaci u Libereckého kraje. Moc bychom si přáli uspět, protože naše finanční možnosti na takové dílo nestačí.

A už to víme - dotaci jsme získali! Jsme za to velice rádi. Liberecký kraj nám poskytl finanční částku, která pokryje náklady na opravy 1. etapy ze 70 %, zbylých 30 %, což představuje 110 tisíc Kč, má za úkol uhradit samotný spolek.

To je opravdu výzva!

Odvedení vody od budovy kostela

Dlouhou dobu řešíme problém vlhkosti ve zdech kostela. Obec Horní Řasnice jako jeho vlastník připravil plán prací, které by měly tento problém vyřešit. Počítá se s okopáním budovy, vytvořením drenážních vrstev a dále s odvedením dešťové vody... Také obec by ráda získala finanční pomoc některého z dotačních titulů. Přejeme jí úspěch!

Stropní dřevěné kazety

Při opravných pracích na prasklině stropu v hlavní lodi kostela, do které se pustil OÚ, byly odhaleny dvě staré dřevěné barevné kazety. Protože byly poškozeny, musely být sejmuty. Nicméně jsou pro nás důkazem toho, jak vypadal strop do r. 1862. Aby si je mohli prohlédnout i návštěvníci našeho kostela, rádi bychom je v budoucnu nechali zrestaurovat.

Blížící se akce:

Benefiční ples

18. 02. 2023 20:00

Restaurování bočního oltáře

30. 06. 2023 00:00