Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Plánované rekonstrukce

Oltář sv. Jana Nepomuckého

V r. 2022 jsme zahájili restaurátorské práce na bočním oltáři. Ten je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému a nachází se v dosti špatném stavu. Některé jeho části chybí, z jeho vrcholu zmizely sošky andílků, dřevo je napadeno červotočem... Předpokládané práce jsou časově náročné a finančně nákladné, proto byly rozplánovány do 3 etap. Probíhají v restaurátorské dílně Ateliéry Bárta v Hořicích v Podkrkonoší u pana Tomáše Bárty. V únoru r. 2022 jsme získali dotaci od Krajského úřadu Libereckého kraje. Finanční pomoc jsme obdrželi také od Nadace Občanského fóra v Praze. Takže práce I. etapy restaurování se mohly rozeběhnout... a byly ukončeny posledním červnovým dnem r. 2023. V letošním roce jsme byli úspěšní na kraji i se žádostí o dotaci na II. etapu. Ta je právě v plném proudu. Ukončena bude v r. 2024, opět v červnu.

Věříme, že se nám podaří naplánované dílo na oltáři dovést do šťastného konce.

Stropní dřevěné kazety

Při opravných pracích na prasklině stropu v hlavní lodi kostela, do které se pustil OÚ, byly odhaleny dvě staré dřevěné barevné kazety. Protože byly poškozeny, musely být sejmuty. Nicméně jsou pro nás důkazem toho, jak vypadal strop do r. 1862. Aby si je mohli prohlédnout i návštěvníci našeho kostela, rádi bychom je v budoucnu nechali zrestaurovat.

Odvedení vlhkosti od zdí kostela

Dlouhou dobu nás trápí vlhkost, která proniká do zdí kostela a ničí tak její omítky. Vnitřní i vnější.

Obec Horní Řasnice jako majitel budovy kostela se snaží najít vhodný dotační titul, aby mohla tento problém odstranit.

Doufáme, že se dílo podaří dříve, než bude dokončeno restaurování bočního oltáře.

Obci a kostelu držíme všechny palce!

Blížící se akce:

Hudební léto v kostele 2024

29. 06. 2024 18:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00