Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Plánované rekonstrukce

Oltář sv. Jana Nepomuckého

V r. 2022 roce jsme zahájili restaurátorské práce na bočním oltáři. Ten je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému a nachází se v dosti špatném stavu. Některé jeho části chybí, z jeho vrcholu zmizely sošky andílků, dřevo je napadeno červotočem... Předpokládané práce budou časově náročné a finančně nákladné, proto byly rozplánovány do 3 etap a spolek podal žádost o dotaci u Libereckého kraje. Moc bychom si přáli uspět, protože naše finanční možnosti na takové dílo nestačí.

A už to víme - dotaci jsme získali! Jsme za to velice rádi. Liberecký kraj nám poskytl finanční částku, která pokryje náklady na opravy 1. etapy ze 70 %, zbylých 30 %, což představuje 110 tisíc Kč, má za úkol uhradit samotný spolek.

To je opravdu výzva!

Přesto současně věříme, že další etapy budou plynule navazovat na tu první!

Stropní dřevěné kazety

Při opravných pracích na prasklině stropu v hlavní lodi kostela, do které se pustil OÚ, byly odhaleny dvě staré dřevěné barevné kazety. Protože byly poškozeny, musely být sejmuty. Nicméně jsou pro nás důkazem toho, jak vypadal strop do r. 1862. Aby si je mohli prohlédnout i návštěvníci našeho kostela, rádi bychom je v budoucnu nechali zrestaurovat.

Odvedení vlhkosti od zdí kostela

Dlouhou dobu nás trápí vlhkost, která proniká do zdí kostela a ničí tak její omítky. Vnitřní i vnější.

Obec Horní Řasnice jako majitel budovy kostela se snaží najít vhodný dotační titul, aby mohla tento problém odstranit.

Doufáme, že v letošním roce bude úspěšnější než v roce 2022.

Držíme jí, ale hlavně kostelu, všechny palce!

Blížící se akce:

Restaurování bočního oltáře

30. 06. 2023 00:00