Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Výroční zprávy

Zpráva o činnosti za r. 2023

Uplynul další rok, po který jsme se naplno věnovali činnosti, pro kterou náš spolek vznikl - pořádali jsme různé kulturní akce (celkem 17), především koncerty rozmanitých hudebních žánrů, a pokračovali jsme v započatém díle -...

08. 02. 2024

Zpráva o činnosti za r. 2022

Náš spolek se po celý uplynulý rok věnoval své činnosti - opravám kostela a pořádání kulturních akcí.

Po doznění proticovidových opatření zahájil spolek kulturní akce v dubnu a během roku jich uspořádal celkem 13. Byly to p...

07. 01. 2023

Zpráva o činnosti za r. 2021

Tento rok byl pro činnost spolku velice náročný, druhým rokem omezovala pořádání kulturních akcí proticovidová opatření. Nemohli jsme proto uskutečnit tolik pořadů, kolik jsme jich měli naplánováno.

Konání akcí jsme ...

29. 01. 2022

Zpráva o činnosti spolku za rok 2020

Do činnosti spolku v tomto roce silně zasáhla opatření vlády ČR proti onemocnění COVID-19, která omezila nebo zakázala konání kulturních akcí. Museli jsme zrušit naplánovaný Ples pro Ježíška, posezení ke Dni matek, country več...

30. 03. 2021

Zpráva o činnosti spolku za r. 2019

Organizování naší celoroční činnosti jsou dány stanovami spolku.

V uplynulém roce jsme pracovali především na opravách kostela. Při nich jsme se zaměřili na dokončení restaurátorských prací u soch andělů pro hlavní oltář...

19. 02. 2020

Výroční zpráva za r. 2018

V tomto roce zorganizoval spolek celkem 22 akcí, ke kterým patřily tradičně koncerty vážné hudby v kostele, swingový večer, jarní posezení s country kapelou, vystoupení pěveckého sboru "Pohoda" z Jindřichovic pod Smrkem a písničká...

27. 02. 2019

Zpráva o činnosti za r. 2017

V průběhu roku jsme uskutečnili 23 akcí, kulturních nebo společenských (již tradiční koncerty vážné hudby, swingový večer, vystoupení písničkářů, divadelní představení pro dospělé i děti, "Hornořasnické šachování", výsta...

19. 07. 2018

Zpráva o činnosti za r. 2016

V letošním roce došlo na základě změn v Občanském zákoníku k přejmenování "Sdružení pro zvelebení kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici" na "Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici".

V průběhu cel...

18. 07. 2018

Zpráva o činnosti za rok 2015

V letošním roce pokračovaly úspěšně naše snahy v uvádění kulturního programu stanoveného na základě zájmu návštěvníků kostela a v uskutečňov&aacut...

22. 06. 2016

Zpráva o činnosti za rok 2014

V roce 2014 se naše sdružení zaměřilo opět na dvě základní činnosti. První z nich bylo pořádání...

09. 03. 2015

Zpráva o činnosti sdružení za rok 2013

Sdružení uspořádalo 11 akcí, mezi něž paří již pravidelné vystoupení dětí ke Dni matek, koncertní pořady členů orchestru Divadla F.X.Šaldy v Liberci v různých uskupen&iacut...

01. 01. 2014

Zpráva o činnosti za r. 2012

I v tomto roce pokračovalo sdružení v uskutečňování stanoveného programu – opravy budovy kostela a jeho interiéru, kulturní pořady. Uskutečnili jsme 10 akcí ( hudební vystoupení ...

01. 01. 2013

Zpráva o činnosti za r. 2011

Naše sdružení vzniklo v letošním roce a bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra 1. srpna, IČ 22 880 143. Jeho cílem je obnova kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici...

Blížící se akce:

Hudební léto v kostele 2024

29. 06. 2024 18:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00