Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Slet andělů

V sobotu 6. února 2016 se slétli do Řasnice všichni její andělé, všichni dobří lidé, kteří podporují činnost našeho občanského sdružení a pomáhají při obnově obecního kostela.
Blížící se akce:

Svěcení vitráže Alžběty Durynské

17. 11. 2018 11:00

Růže mezi trním

17. 11. 2018 17:00