Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Slet andělů

V sobotu 6. února 2016 se slétli do Řasnice všichni její andělé, všichni dobří lidé, kteří podporují činnost našeho občanského sdružení a pomáhají při obnově obecního kostela.
Blížící se akce:

Swingové odpoledne a Slet řasnických andělů

16. 03. 2024 14:00

Country večer

20. 04. 2024 19:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00