Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Svěcení obnoveného oltáře

V pátek 17. listopadu jsme završili několikaleté společné úsilí o obnovu barokního oltáře, chlouby našeho obecního kostela. Slavnostní mši celebroval okresní vikář Pater Radek Jurnečka. Pozvání přijal i hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta. Restaurátorské práce na oltáři byly provedeny v dílně akademické restaurátorky Mgr. Radany Hamsíkové v Praze, na renovaci se podílel akademický řezbář pan František Kratochvíl. Krása výsledného díla nadchla účastníky akce, kteří se sešli v hojném počtu.


Blížící se akce:

Swingové odpoledne a Slet řasnických andělů

16. 03. 2024 14:00

Country večer

20. 04. 2024 19:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00