Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Svěcení obnoveného oltáře

V pátek 17. listopadu jsme završili několikaleté společné úsilí o obnovu barokního oltáře, chlouby našeho obecního kostela. Slavnostní mši celebroval okresní vikář Pater Radek Jurnečka. Pozvání přijal i hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta. Restaurátorské práce na oltáři byly provedeny v dílně akademické restaurátorky Mgr. Radany Hamsíkové v Praze, na renovaci se podílel akademický řezbář pan František Kratochvíl. Krása výsledného díla nadchla účastníky akce, kteří se sešli v hojném počtu.


Blížící se akce:

Benefiční ples

18. 02. 2023 20:00

Restaurování bočního oltáře

30. 06. 2023 00:00