Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Ples pro věžní hodiny

Společenský ples (již 3. v pořadí) jsme letos uspořádali, abychom podpořili akci Obecního úřadu v Horní Řasnici. Ten právě v den jeho konání vyhlásil veřejnou sbírku na opravu hodin na věži obecního kostela. Výtěžek z plesu se tak stal jejím prvním vkladem. Celý večer proběhl v příjemné atmosféře. Jeho program odstartovala ukázka umění mladých tanečníků z Taneční školy v Raspenavě. Pro účastníky plesu byla připravena bohatá tombola a mnohá překvapení. Veliké poděkování patří Fbandu pod vedením pana doktora Ferlese, který vystupoval bez nároku na honorář.


Blížící se akce:

Restaurování bočního oltáře

30. 06. 2023 00:00