Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Noc kostelů

Noc kostelů proběhla i letos v duchu hudebních zážitků... Nejprve jsme si užili pěvecký recital Terezy Jandurové za klavírního doprovodu Viléma Valkouna a následně nám Vladimíra Sanvito předložila výběr ze suit pro sólové violoncello J. S. Bacha. Obě vystoupení se u návštěvníků setkala s velikým zájmem.

Rozloučili jsme se také s oltářem sv. Jana Nepomuckého, který čeká restaurátorský zásah.

A pak jsme si vychutnávali noční atmosféru kostela...

Blížící se akce:

Ples pro Ježíška

28. 03. 2020 20:00