Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Zpráva o činnosti za rok 2014

V roce 2014 se naše sdružení zaměřilo opět na dvě základní činnosti. První z nich bylo pořádání kulturních akcí pro občany naší obce a zájemce z okolí. Dále pak jsme pracovali na získávání finančních prostředků na opravy obecního kostela.

V prostorách nejstarší památky naší obce jsme v průběhu roku uskutečnili 12 hudebních akcí, ke kterým jsme pozvali muzikanty a umělce různých žánrů nebo žáky uměleckých škol. Všechna vystoupení se setkala u návštěvníků s kladnou odezvou.

Ve spolupráci s OÚ v Horní Řasnici jsme uspořádali 2 společenské akce pro naše spoluobčany – v květnu pohoštění ke Dni matek a v prosinci adventní setkání seniorů, vždy s kvalitním hudebním programem.

V dubnu se uskutečnila velikonoční a v prosinci vánoční mše.

V měsíci říjnu jsme opět ve spolupráci s OÚ provedli ochranný nátěr lavic a dalších dřevěných částí kostela proti červotoči.

Za vystoupení hudebních uskupení či jednotlivých muzikantů zaplatilo OS úhrnem 34 600,- Kč. Návštěvníci přispěli kostelu částkou 31 674,- Kč. Finanční příspěvek Obecního úřadu v H. Řasnici na činnost našeho sdružení činil pro rok 2014 20 000,- Kč.

V červenci se uskutečnila na podporu našeho sdružení akce, na které vystoupilo hudební vystoupení „Cricket and Snail“ z USA ( čajovna Frýdlant ),a která kostelu vynesla 2 965,- Kč.

V prosinci zahájilo naše sdružení akci „Staň se řasnickým andělem“, která navázala na loňský pokus získat finanční prostředky pro opravu oltářního obrazu ( dražba výtvarných děl předních českých umělců ve mlýně v Krásném Lese – „Anděl pro Řasnici“). Při této příležitosti jsme oslovili příznivce našeho kostela a kulturních památek všeobecně a vyzvali jsme je k pomoci a podpoře našeho snažení.

Ze sponzorských darů vytěžilo sdružení 14 357,- Kč.

Dále pokračují práce na opravě oltáře. V roce 2014 bylo proinvestováno 200 000,- Kč na jejich 2. etapu. Finanční spoluúčast ve výši 20 000 Kč zajistila obec Horní Řasnice. Po dohodě s paní Mgr. Hamsíkovou bude v nejbližší době dokončena oprava oltářního obrazu, která bude financována z prostředků našeho sdružení. Ten bude následně i s oltářem instalován opět v kostele.

Děkujeme OÚ v Horní Řasnici za finanční podporu, kterou nám v tomto roce poskytl. Stejně tak vyslovujeme poděkování všem návštěvníkům za to, že nám svojí účastí na akcích sdružení potvrzují smysl naší činnosti. Velice si ceníme pomoci, které se nám dostává od našich spoluobčanů při organizování akcí

09. 03. 2015

Blížící se akce:

Hudební léto v kostele 2024

29. 06. 2024 18:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00