Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Zpráva o činnosti spolku za rok 2020

Do činnosti spolku v tomto roce silně zasáhla opatření vlády ČR proti onemocnění COVID-19, která omezila nebo zakázala konání kulturních akcí. Museli jsme zrušit naplánovaný Ples pro Ježíška, posezení ke Dni matek, country večer, setkání s Cimbálovkou Dušana Kotlára a všechny akce z konce roku. Mezi nimi předvánoční setkání pro seniory a celý adventní program, včetně Štědrovečerní mše. Tu jsme nahradili "průchozím" přivítáním Ježíška a rozdáváním Betlémského světla. Jsme rádi, že jsme "stihli" Slet řasnických andělů, folkové zpívání Honzy Vopařila, koncertní vystoupení paní Věry Kavanové - Poláchové, dua Cricket and Snail, pozvat děti na pohádku. Velké potěšení pro nás i návštěvníky kostela znamenala opětovná návštěva dětského pěveckého souboru IUVENTUS, GAUDE! z Jablonce nad Nisou a Basistovy Dobré společnosti z Liberce.

V červenci natáčela v našem kostele polská regionální televize pozvánku na program spolku pro léto r. 2020 v rámci příhraniční spolupráce MASIF - vytvoření kulturní osy Frýdlant - H. Řasnice - Czocha.

Pro kolonku "Opravy kostela" jsme na r. 2020 naplánovali dvě akce - řezbu repliky sošky Ježíška pro hlavní oltář a stavebně historický průzkum. Na obě akce jsme zažádali o dotaci U Libereckého kraje. Vzhledem k celostátní situaci jsme ale nebyli úspěšní, poprvé od začátku naší činnosti. Přesto obě akce proběhly v plném rozsahu. Sošku Ježíška financoval spolek, na uhrazení celé částky za dílo ve výši 96 600 Kč se 50 000 Kč podílelo i Biskupství litoměřické. Menšími častkami přispěli pak i další jednotliví dárci. Stavebně historický průzkum mohl být vypracován zásluhou OÚ, který cenu za něj ve výši 90 000 Kč uhradil ze svého rozpočtu.

Spolek přispěl částkou 5 000 Kč na financování opravy historického křížku u budovy kostela. Opravy provedl Okrašlovací spolek H. Řasnice - Srbská.

V červnu jsme se zúčastnili setkání spolků Frýdlantska u příležitosti 130. výročí založení Okrašlovacího spolku v Novém Městě pod Smrkem.

Jsme rádi, že i v těchto těžkých podmínkách mohl spolek uskutečnit část své plánované práce.

Vážíme si stálé podpory a spolupráce s OÚ, stejně tak podpory obyvatel obce, kteří nám i nadále podávají pomocnou ruku.

30. 03. 2021

Blížící se akce:

Hudební léto v kostele 2024

29. 06. 2024 18:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00