Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Zpráva o činnosti za r. 2021

Tento rok byl pro činnost spolku velice náročný, druhým rokem omezovala pořádání kulturních akcí proticovidová opatření. Nemohli jsme proto uskutečnit tolik pořadů, kolik jsme jich měli naplánováno.

Konání akcí jsme zahájili až v květnu Nocí kostelů, navíc v omezeném režimu - bez kulturního programu. Návštěvníky kostela jsme mohli pozvat pouze na prohlídku budovy kostela a zhlédnutí oprav, které se do té doby podařilo uskutečnit, především zásluhou Obecního úřadu. Jednalo se o úpravy interiéru věže (odstranění dřevěného bednění zakrývajícího starý a již dlouhou dobu nefunkční hodinový stroj, výměna několika dřevěných schodnic a jedné podesty), čímž bylo docíleno zvětšení prostoru ve věži a větší světlosti, navíc vyniklo její kamenné zdivo. Přesto návštěvníci dorazili v potěšujícím počtu 45 osob.

Ve spolupráci OÚ, našeho spolku, občanů obce a široké veřejnosti se letos podařilo nainstalovat nové věžní hodiny. Na uhrazení celkových nákladů na výrobu hodin - 223 000 Kč se podílel náš spolek částkou 21 050 Kč, kterou vytěžil zorganizováním "Plesu pro věžní hodiny" v r. 2019.

Vrcholem naší letošní kulturní činnosti se stala pravidelná srpnová akce "Mariánská letní slavnost", při které jsme navrácením zrestaurovaného křížku do svatostánku dovršili desetiletou práci na obnově hlavního oltáře kostela a zároveň oslavili deset let činnosti našeho spolku. Důležitost akce umocnila přítomnost Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, který celebroval k této příležitosti zorganizovanou slavnostní mši, hejtmana Libereckého kraje, pana Martina Půty a koncertní vystoupení sólistky Divadla F.X.Šaldy v Liberci paní Věry Poláchové.

K příležitosti deseti let činnosti spolku jsme vydali pamětní list.

Na podzim došlo k zrestaurování nápisové mramorové desky na kostele. Tu věnoval Karl Ehrlich, notář a děkan pražské filozofické fakulty, rodák z Bärnsdorfu (nyní Horní Řasnice) svému otci, faráři místního kostela. Cenu za opravu desky (7 000 Kč) a křížku (13 800 Kč) uhradil spolek z vlastních zdrojů.

Při opravě praskliny ve stropě hlavní lodi kostela byl částečně odkryt starý dřevěný strop. Dvě z něho sejmuté kazety bychom rádi po jejich zrestaurováni vystavili v prostorách kostela.

Letos projevili zájem o vystoupení v našem kostele dva zcela noví hosté - manž. Mecovi (klasická kytara, flétna) a manž. Muchovi (cemballo), oba z Moravy. Jejich hudební umění se setkalo u posluchačů s velikým ohlasem.

Po dvouleté přestávce jsme mohli opět našim návštěvníkům zprostředkovat setkání s oblíbenou Cimbálovkou Dušana Kotlára z Liberce.

Adventní program ovlivnila opět covidová epidemie, stihli jsme uskutečnit pouze jeho zahájení s Honzou Vopařilem, Janou Hillebrandovou a Bárou a poté, ve spolupráci s OÚ, setkání s dříve narozenými.

Vážíme si účinné spolupráce s OÚ a jeho finanční podpory, které nám umožňují pokračovat smysluplně v naší práci.

Děkujeme také všem, kdo nás podporují svými finančními dary nebo účinnou pomocí při organizování jednotlivých akcí.

29. 01. 2022

Blížící se akce:

Hudební léto v kostele 2024

29. 06. 2024 18:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00