Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Zpráva o činnosti za r. 2022

Náš spolek se po celý uplynulý rok věnoval své činnosti - opravám kostela a pořádání kulturních akcí.

Po doznění proticovidových opatření zahájil spolek kulturní akce v dubnu a během roku jich uspořádal celkem 13. Byly to především hudební pořady a benefiční koncerty. Mezi ně patřily: pěvecké vystoupení paní Věry Poláchové, sólistky Divadla F. X. Šaldy v Liberci (duben, srpen), pravidelné zpívání Honzy Vopařila (červenec, listopad), koncert pěveckého souboru ZUŠ v Novém Městě pod Smrkem (říjen), kytarový recitál pana Jiřího Mecy (listopad), Harmonium tour s panem Ondřejem Muchou (září). Dalšími pořady byly pravidelně se opakující akce jako Mariánská letní slavnost (srpen), Noc kostelů (červen) a Advent v kostele (listopad - prosinec).

Nejvytíženějším z tohoto hlediska byl, jako každý rok, měsíc prosinec, kdy se v době adventu koná v kostele Folkové zpívání s Honzou Vopařilem, vystoupení jindřichovického pěveckého souboru Pohoda a sváteční mše o Štědrém dnu. Předvánoční posezení pro dříve narozené uspořádal spolek také pravidelně ve spolupráci s OÚ.

V oblasti oprav a rekonstrukce kostela zahájil spolek v tomto roce restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého. Jde o finančně i technicky náročné dílo, proto požádal Krajský úřad v Liberci o dotaci a rozdělil práce na tři etapy. Žádost byla úspěšná, nepokryla ale celkové náklady na práce 1. etapy (její realizace proběhne v letech 2022 - 2023). Proto spolek požádal o pomoc také Nadaci OF. I zde byl úspěšný. K získání zbývajících finančních prostředků oslovil možné dárce z řad místních podnikatelů a využil též dobrovolné vstupné, které je vybíráno na kulturních akcích, spolkem pořádaných.

VŠEM DÁRCŮM SRDEČNĚ DĚKUJEME!

Práce na restaurování oltáře byla zadána firmě akademického restaurátora pana Tomáše Bárty v Hořicích v Podkrkonoší.

V letošním roce se vedení Farnosti v Novém Městě pod Smrkem ujal nový pan farář P. Antoni Wasil. Věříme, že v něm najdeme dobrého partnera a pomocníka při péči o náš obecní kostel a v jeho duchovní správě.

Náš kostel je stále pravidelně navštěvován zájemci o spolkem pořádané kulturní pořady i zájemci o historické stavební památky z řad místních i přespolních. Letos jím prošlo cca 500 lidí! To nás velice těší, stejně tak jako úspěšně pokračující zlepšování jeho stavu.

Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici děkuje OÚ v obci za finanční podporu a veškerou pomoc a spolupráci.

Stejně tak děkuje za každou projevenou pomoc a podporu všem jednotlivcům.

07. 01. 2023

Blížící se akce:

Hudební léto v kostele 2024

29. 06. 2024 18:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00