Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Zpráva o činnosti za r. 2023

Uplynul další rok, po který jsme se naplno věnovali činnosti, pro kterou náš spolek vznikl - pořádali jsme různé kulturní akce (celkem 17), především koncerty rozmanitých hudebních žánrů, a pokračovali jsme v započatém díle - věnovali jsme se restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého.

Velice nás těší, že i tento rok přicházeli návštěvníci na pravidelné pořady spolku, kterými jsou např. benefiční ples, Noc kostelů, vystoupení členů Orchestru Divadla F. X. Šaldy v Liberci, koncertní vystoupení jeho sólistky, paní Věry Poláchové, zpívání souborů ZUŠ v Nov Městě pod Smrkem (Podsmrkáček) a v Jablonci n. N.(Iuventus, gaude!), celodenní akce Mariánská letní slavnost, Advent v kostele...

Všech návštěvníků jsme v r. 2023 zaregistrovali 800.

Většina z nich přichází opakovaně a může se tak dobře seznámit s krásou a historickým významem nejstarší stavební památky Horní Řasnice.

Práce na obnově bočního oltáře zdárně pokračují. V červnu jsme dokončili jejich první etapu (začala v r. 2022) a zároveň v únoru zahájili práce etapy 2.(ukončíme ji v červnu roku následujícího). Šlo především o záchranný zákrok na oltáři a jeho obrazu. Proběhly činnosti spojené s čistěním všech částí oltáře a jejich chemickým ošetřením, s odstraňováním poškozených částí a jejich nahrazováním, s likvidací dřevokazného hmyzu a dalších škůdců... V rámci 2. etapy budou doplněny chybějící části oltáře - 2 andělé, krucifix a drobnější ozdoby.

Díky dotaci Libereckého kraje tak může restaurátorská dílna pana Tomáše Bárty v Hořicích pracovat na obnově jednoho ze skvostů našeho kostela.

V září obdržel obecní kostel dar z kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na Pražském hradě představující předměty, které jsou využívány při konání bohoslužeb, protože ty jeho byly v minulosti odcizeny. Při této příležitosti proběhla v kostele bohoslužba, kterou celebroval P. Jiří Veith, duchovní správce hradní kaple.

Věříme, že se nám i nadále bude dařit rozvíjet kulturní činnost v obci a pokračovat ve zlepšování stavu našeho kostela a jeho okolí.

To ale není možné bez pomoci mnoha dobrých lidí a bez podpory a finančního přispění Obce Horní Řasnice. Za všechny projevy podpory a pomoci srdečně děkujeme.

08. 02. 2024

Blížící se akce:

Hudební léto v kostele 2024

29. 06. 2024 18:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00