Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Zpráva o činnosti za rok 2015

V letošním roce pokračovaly úspěšně naše snahy v uvádění kulturního programu stanoveného na základě zájmu návštěvníků kostela a v uskutečňování oprav budovy kostela i jeho inventáře.

V květnu byly dokončeny restaurátorské práce na oltářním obrazu v ateliéru Mgr. Radany Hamsíkové v Praze, obraz se vrátil do kostela, cenu za tyto práce v celkové výši 57 500 Kč uhradilo naše sdružení z vlastních prostředků.

V tomtéž ateliéru proběhla další etapa prací na restaurování oltáře, v roce 2015 bylo proinvestováno

167 000 Kč . V prosinci se vrátil do kostela svatostánek s horním kruhovým obrazem a andělíčky.

Na podzim se uskutečnila oprava krovu a střechy kostelní věže, práce byly financovány z dotace Ministerstva kultury ČR ( 200 000 Kč ), na celkových nákladech v hodnotě 667 000 Kč se finančně podílel Obecní Úřad v Horní Řasnici, jeho příspěvek činil 467 000 Kč. OÚ získal také dotaci na výměnu vchodových dveří a zhotovení ochranných mříží na boční a vstupní dveře do lodi kostela z programu

Ministerstva kultury ČR, příspěvek 100 000 Kč představoval 50 % celkových nákladů, druhou polovinu nákladů zaplatil opět OÚ.

Zahájili jsme práce na opravě osvětlovací lampy ze vstupního prostoru kostela ve spolupráci s firmou pana Nikendeye.

V letošním roce jsme uspořádali 17 kulturních akcí a setkání se spoluobčany, 2 z nich ve spolupráci s OÚ ( Den matek v květnu , v prosinci předvánoční setkání seniorů ). V kostele nebo v přilehlém kulturním domě vystoupili hudebníci různých žánrů, žáci ZUŠ v Novém Městě pod Smrkem, členové pěveckého sboru z Jindřichovic pod Smrkem. V červnu jsme uspořádali akci pro děti pod názvem „Svatojánek“. Celý rok pokračovala akce „Staň se řasnickým andělem“ .

Za vystoupení hudebních uskupení či jednotlivců zaplatilo sdružení 37 700 Kč, návštěvníci akcí přispěli kostelu částkou 33 891 Kč.

Jako příspěvek na činnost obdrželo sdružení od OÚ 30 000 Kč, jako sponzorský dar od firmy Eurovia 12 100 Kč. Finanční dary od spoluobčanů a dalších příznivců sdružení činily v letošním roce 18 967 Kč.

Víme již, že pro letošní rok můžeme počítat s dotací MK ČR na další etapu restaurování oltáře ve výši 270 000 Kč. OS zafinancuje opravu jedné ze soch patřících k oltáři, sv. Václava, v celkové výši 100 000 Kč. OÚ plánuje opravu elektrického vedení a zbudování mechanického zabezpečení, vyčlenilo na ně rovněž 100 000 Kč.

Věříme, že práce na opravách budovy kostela a na restaurování jeho interiéru budou nadále úspěšně pokračovat.

Naše poděkování patří všem, kdo podporují činnost našeho sdružení, zejména OÚ v Horní Řasnici za letošní velkorysou finanční spoluúčast na opravách kostela.

22. 06. 2016

Blížící se akce:

Hudební léto v kostele 2024

29. 06. 2024 18:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00