Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Zpráva o činnosti sdružení za rok 2013

Sdružení uspořádalo 11 akcí, mezi něž paří již pravidelné vystoupení dětí ke Dni matek, koncertní pořady členů orchestru Divadla F.X.Šaldy v Liberci v různých uskupeních, velikonoční a vánoční mše. Poprvé jsme se zapojili letos do celostátní akce Noc kostelů. Pro lepší propagaci práce sdružení byly zřízeny webové stránky – www.oskhr.cz, jejich správcem se stal pan Michal F u n t á n.

Byly zahájeny práce na restaurování oltáře kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, na jejichž první etapu jsme získali v loňském roce dotaci.

Proběhla oprava krovu na přístavbě kostela a jejího stropu, spolu s nátěrem střechy . Cena za práce a materiál činila 150 170 Kč. 90 000 Kč bylo čerpáno z dotace MK ČR, kterou získala Farnost v Novém Městě, 54 000 Kč poskytl OÚ v Horní Řasnici, 6 170 Kč zaplatila farnost.

Sdružení získalo ke spolupráci pana Ladislava Hanslika, který se uvolil pořizovat fotodokumentaci z pořádaných akcí.

01. 01. 2014

Blížící se akce:

Hudební léto v kostele 2024

29. 06. 2024 18:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00