Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Zpráva o činnosti za r. 2012

I v tomto roce pokračovalo sdružení v uskutečňování stanoveného programu – opravy budovy kostela a jeho interiéru, kulturní pořady. Uskutečnili jsme 10 akcí ( hudební vystoupení skupin a jednotlivců, velikonoční a vánoční mše, vystoupení dětí ze ZuŠ v Novém Městě pod Smrkem ke Dni matek), zapojil jsme se i do programu obecního úřadu k oslavám 666. výročí založení obce.

Pro osvětlení kostela jsme zakoupili dva kusy stojacích lamp, neboť elektrické vedení dosud nefunguje.

Ve spolupráci s Farností v Novém Městě pod Smrkem a OÚ v Horní Řasnici byl proveden nátěr střechy kostela. Cena za práce činila 152 240 Kč. Vzhledem k zjištěným nedostatkům v technickém stavu přístavku ( poškozený krov) a věže kostela, musí být tato akce dokončena po jejich odstranění a po získání dalších finančních prostředků.

V tomto roce se podařilo našemu sdružení získat dotaci od Nadace Občanského fóra na restaurování oltáře ve výši 40 000 Kč. Zbývajících 40 000 Kč na uhrazení celkových nákladů 1. etapy oprav zaplatí sdružení z vlastních prostředků. Restaurátorské práce proběhly v ateliéru akademické restaurátorky Mgr. Radany Hamsíkové v Praze.

V letošním roce přijalo sdružení do svých řad 2 nové členy, paní Radku Kopeckou a pana Rudolfa Kopeckého.

Byl založen bankovní účet u Fio banky v Liberci, jeho číslo je 2800226672/2010.

Velice si ceníme pomoci, kterou se naší činnosti dostává od občanů obce Horní Řasnice a od ostatní veřejnosti. Jedná se o pomoc při ogranizování našich kulturních pořadů ( úklid kostela, jeho osvětlování, pečení perníčků pro vystupující děti, výroba podsedáků na lavice kostela, odklízení sněhu), finanční dary, ale i morální podporu naší činnosti.

01. 01. 2013

Blížící se akce:

Hudební léto v kostele 2024

29. 06. 2024 18:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00