Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Zpráva o činnosti za r. 2011

Naše sdružení vzniklo v letošním roce a bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra 1. srpna, IČ 22 880 143. Jeho cílem je obnova kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici a úsilí o jeho zvelebení. Za tímto účelem budeme usilovat o získávání finančních prostředků z možných grantů a dotačních programů na opravy kostela, budeme pořádat vhodné kulturní pořady a vystoupení, abychom zajistili zájem veřejnosti o jeho budovu, která je nejstarší stavbou v obci. Zároveň budeme usilovat o oživení občanského života v obci.

Zakládající členové sdružení – paní Jana Doubková, Věra Honysová (předseda sdružení ) a Petra Malá (kontrolor účtů ).

První kulturní akcí sdružení bylo adventní setkání s pěveckým sborem z Jindřichovic pod Smrkem, které se uskutečnilo v kostele již v prosinci r. 2010.

V roce 2011 jsme zorganizovali 8 akcí – hudební pořady, převážně s vážnou hudbou, přednášku o historii kostela, setkání ke Dni matek, adventní program, první vánoční mši.

V roce 2012 hodláme v našem směru pokračovat a zvyšovat postupně zájem veřejnosti o kostel a také celkově o společenský život v obci.

01. 01. 2012

Blížící se akce:

Swingové odpoledne a Slet řasnických andělů

16. 03. 2024 14:00

Country večer

20. 04. 2024 19:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00