Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Zpráva o činnosti za r. 2016

V letošním roce došlo na základě změn v Občanském zákoníku k přejmenování "Sdružení pro zvelebení kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici" na "Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici".

V průběhu celého roku jsme zorganizovali 17 kulturních akcí - hudební a divadelní představení, setkání spoluobčanů k příležitosti Dne matek, adventu, letního grilování, zapojili jsme se, již tradičně, do akce Noc kostelů, uzavřeli jsme již druhý ročník "Řasnického anděla". Obyvatelům obce byla nabídnuta možnost setkávat se jedenkrát v měsíci na bohoslužbách.

Při další (již 4.) etapě oprav hlavního oltáře kostela bylo proinvestováno 300 000,- Kč, finanční spoluúčast - 30 000,- Kč na získané dotaci z Ministerstva kultury zaplatil náš spolek z vlastních zdrojů, žádost podala Farnost v Novém Městě pod Smrkem. Byla zrestaurována socha sv. Václava a vyřezána obě křídla ozdobných prvků oltáře, jedno pozlaceno.

V tomto roce se nepodařilo uskutečnit plánované práce na rekonstrukci barokní lampy do vstupního prostoru kostela ani provedení elektroinstalace, vše z důvodu selhání dodavatelů prací. Uskutečnění těchto akcí bylo přesunuto na rok 2017.

Všechny akce kulturního programu se setkaly s příznivým ohlasem u návštěvníků, jejich podpora nám potvrzuje oprávněnost a smysl zaměření činnosti našeho spolku. Za podporu děkujeme, velice si jí vážíme, stejně tak všech finančních darů, od jednotlivců, od firmy Evrovia, jakož i příspěvku na činnost od OÚ v Horní Řasnici.

18. 07. 2018

Blížící se akce:

Hudební léto v kostele 2024

29. 06. 2024 18:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00