Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Zpráva o činnosti za r. 2017

V průběhu roku jsme uskutečnili 23 akcí, kulturních nebo společenských (již tradiční koncerty vážné hudby, swingový večer, vystoupení písničkářů, divadelní představení pro dospělé i děti, "Hornořasnické šachování", výstavu mandal od Galiny Veselé a výstavu obrazů Ivety Pešulové a Jany Kubové z kurzu "Kreslení pravou hemisférou", setkání obyvatel obce u příležitosti Dne matek, předvánoční posezení dříve narozených).

Podařilo se nám dokončit práce na opravách budovy kostela nebo jeho vnitřního inventáře, které byly naplánovány a zadány již v roce 2016 a z důvodu chyb na straně dodavatelů se neuskutečnily. Jedná se o provedení nové elektroinstalace (obstaral OÚ, financování prací proběhlo z dotace MK ČR, celková částka činila 155 000Kč) a opravu barokní lampy ze vstupního prostoru budovy a zhotovení jejích 2 replik (financoval spolek, celková částka 82 000 Kč).

Po šesti letech byly završeny práce na restaurování hlavního oltáře Nanebevstoupení Panny Marie. V roce 2017 proběhla jeho poslední, 5. etapa, která byla financována opět z dotace MK ČR. Cena za tuto etapu činila 468 050 Kč, spoluúčast na dotaci - 60 000 Kč zaplatil spolek, žádost podala Farnost v Novém Městě pod Smrkem. Tato etapa představovala zrestaurování soch sv. Josefa, pozlacení druhého křídla ozdobných prvků a vyřezání a pozlacení horních dořezeb, ve kterých je umístěn menší kruhový obraz. Celková částka restaurátorských prací v 1. - 5. etapě dosáhla výše 1 294 768 Kč. Oltář byl slavnostně vysvěcen 17. listopadu P. Jurnečkou a za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje pana M. Půty a starosty obce pana Radka Halouna.

Spolek zorganizoval v tomto roce restaurování 3 okenních vitráží na budově kostela, finance pro ně získal z dotace Libereckého kraje - 105 000 Kč, naše spoluúčast činila 45 228 Kč.

Poprvé jsme uspořádali společenský ples, pod názvem "Pro Anděla Páně", jehož výtěžek (dobrovolné vstupné, tombola) jsme věnovali na opravu vitráží.

V souladu se změnami v Občanském zákoníku jsme provedli zaregistrování spolku u rejstříkového soudu v Liberci a tomu odpovídající náležité změny ve stanovách.

Spolek obdržel i v tomto roce příspěvek na činnost od OÚ v Horní Řasnici ve výši 30 000 Kč, ze kterého hradil platby za vystoupení všech umělců na kulturních a společenských akcích, které uspořádal.

19. 07. 2018

Blížící se akce:

Hudební léto v kostele 2024

29. 06. 2024 18:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00