Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Výroční zpráva za r. 2018

V tomto roce zorganizoval spolek celkem 22 akcí, ke kterým patřily tradičně koncerty vážné hudby v kostele, swingový večer, jarní posezení s country kapelou, vystoupení pěveckého sboru "Pohoda" z Jindřichovic pod Smrkem a písničkáře Honzy Vopařila, Noc kostelů, Mariánská letní slavnost, posezení ke Dni matek, adventní zpívání a setkání dříve narozených, Řasnický anděl, pohádka pro děti, setkání s německými rodáky obce Srbská. V roce 2018 bylo dokončeno restaurování okenních vitráží kostela - vitráž Alžběty Durynské a jednoho okna s dekorem. Na uhrazení ceny za tyto práce v celkové hodnotě 87.306,- Kč získal spolek dotaci od Libereckého kraje - 61.114,- Kč, spoluúčast spolku činila 26.192,- Kč. Restaurátorské práce provedla Umělecká huť sklenářská Jiřička - Coufal z Prahy.

17. listopadu proběhla v kostela slavnostní mše k vysvěcení vitráže Alžběty Durynské, kterou celebroval Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Přítomni byli také zástupce Maďarského velvyslanectví v Praze a náměstek hejtmana Libereckého kraje pan Petr Tulpa. Zástupce velvyslanectví Německé spolkové republiky v Praze navštívil náš kostel na začátku prosince.

Tato akce byla zařazena MK ČR do akcí Evropského kulturního dědictví.

Do divadla Archa v Praze jsme byli pozváni Kreativní Evropou (program EU na podporu kulturních a kreativních odvětví na období let 2014 - 2020) k prezentaci naší činnosti.

V roce 2018 byly také zahájeny práce na zhotovení 2 soch andělů na hlavní oltář, které byly v minulosti odcizeny a zničeny. Práce provádí akademický řezbář pan František Kratochvíl z Prahy, budou dokončeny v roce 2019. Na letošní dílo v celkové hodnotě 138.000,- Kč získala dotaci Farnost v Novém Městě pod Smrkem od Libereckého kraje ve výši 96.000,- Kč. Spoluúčast, která představovala 42.000,- Kč, zaplatil náš spolek z vlastních zdrojů.

Letos byly také dokončeny práce na vyčištění obrazů Křížové cesty a obrazu Panny Marie, které provedl pan Josef Cymbal bez nároku na odměnu.

Zásluhou OÚ v Horní Řasnici byly vyměněny výplně oken ve věži kostela. Na dílo za 289.000,- Kč získal úřad dotaci od MK ČR ve výši 135.000,- Kč. 154.000,- Kč uhradil ze svého rozpočtu. Okna vyrobil pan Luboš Vrabec z Ludvíkova pod Smrkem.

Spolek získal také dotaci od Libereckého kraje a od Nadace OF na zrestaurování křížku u kaple Panny Marie Sněžné v Srbské. Restaurátorské práce provedli pan Jan Nikendey (oprava železného křížku) a pan Martin Wagner (oprava kamenného podstavce, ten bude dokončen v příštím roce z důvodu nedostupnosti kapličky v důsledku opravy hlavní komunikace z Horní Řasnice do Srbské). Cena prací - 129.958,- Kč, výše dotace - 90.971,- Kč od Libereckého kraje a 15.000,- od nadace OF, podíl spolku - 23.986,- Kč.

V měsíci červnu využila náš kostel k natočení pohádky "Hodinářův učeň" s Viktorem Preisem v jedné z hlavních rolí Česká televize. Bude ji vysílat o Vánocích příštího roku.

V roce 2018 vynaložil spolek na svoji činnost celkem 141.266,- Kč. 42.975,- Kč zaplatil za vystoupení umělců, 92.178,- Kč jako spoluúčast k získaným dotacím pro samotný spolek a Farnost v N.M.p.S., 3.599,- Kč na nákup drobného materiálu, 2. 514,- Kč za webové stránky. Získal naopak celkem 291.430,- Kč. 167.085,- Kč z dotací, 30.154,- Kč představovaly peněžní dary od spoluobčanů, 64.191,- Kč z dobrovolného vstupného na kulturních akcích, 30.000,- Kč činil příspěvek obce.

Spolek děkuje OÚ v Horní Řasnici za finanční podporu a spolupráci.

Velice si vážíme finančních darů, podpory a pomoci obyvatel obce a všech dalších příznivců naší činnosti.

27. 02. 2019

Blížící se akce:

Swingové odpoledne a Slet řasnických andělů

16. 03. 2024 14:00

Country večer

20. 04. 2024 19:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00